Toplam 53 adet ürün
 
Kenan Çamurcu, Can Havliyle DüşüncelerAsimetrik Vakalarda Kıble Tayini

Can Havliyle DüşüncelerAsimetrik Vak'alarda Kıble Tayini
Kenan Çamurcu
Şehir Yayınları

Bugün Rusya eski gücünü kazanmış, Çin ve Hindistan beklenmedik bir performansla yeni değişkenler olarak uluslararası siyasetin baş köşesinde yerlerini ...

7.50 TL 10 TL -25%

Mehmet Uyar, Karmaşa

Karmaşa
Mehmet Uyar
Şehir Yayınları

1980 öncesi, ideolojik kavgaların ve kanlı çatışmaların yaşandığı üniversite.. Toplumsal ve siyasi sorunlar yüzünden büyük bir karmaşaya dönüşen kent ...

11.25 TL 15 TL -25%

Kenan Çamurcu, AK Partinin Stratejik Meseleleri

AK Partinin Stratejik Meseleleri
Kenan Çamurcu
Şehir Yayınları

ABD'de yeni-muhafazakarların önleyici saldırı doktrinine dayanarak kendinen menkul bir meşruiyetle ve coğrafi keşifler yüzyılındaki çocuksu saldırgınlıkla ...

11.25 TL 15 TL -25%

Doç. Dr. Zeki Çevik, İsmail Naim Beyin Hatıraları

İsmail Naim Beyin Hatıraları
Doç. Dr. Zeki Çevik
Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

9.03 TL 12.04 TL -25%

Mehmet Selimoviç, Derviş ve Ölüm

Derviş ve Ölüm
Mehmet Selimoviç
Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10.42 TL 13.89 TL -25%

Yusuf Adıgüzel, Almanyadaki Türk Kuruluşları (Yeni Vatanda Dini ve İdeolojik Yapılanma)

Almanyadaki Türk Kuruluşları (Yeni Vatanda Dini ve İdeolojik Yapılanma)
Yusuf Adıgüzel
Şehir Yayınları

Türkiyeden Almanyaya iş gücü göçünü başlatan anlaşmanın imzalanmasının üzerinden tam 50 yıl geçti. Geçici işçi sıfatıyla ve bir kaç yıl Almanyada çalışıp ...

13.50 TL 18 TL -25%

Yusuf Adıgüzel, Dil Din Kimlik (Almanya Türklerinde)

Dil Din Kimlik (Almanya Türklerinde)
Yusuf Adıgüzel
Şehir Yayınları

Almanyada bugün 3 milyona yakın bir Türk nüfusu var. Başlangıçta geçici işçi sıfatıyla Almanyaya giden Türk göçmenler yarım asrın sonunda nüfuslarının gitgide ...

10.50 TL 14 TL -25%

, Yönetim-Din İlişkileri Açısından Osmanlı Devletinde Siyaset Ve Din

Yönetim-Din İlişkileri Açısından Osmanlı Devletinde Siyaset Ve Din

Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -25%

, İstanbuldan Mektuplar

İstanbuldan Mektuplar

Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11.25 TL 15 TL -25%

, Penceremden

Penceremden

Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7.50 TL 10 TL -25%

, AK Partinin Stratrajik Meseleleri

AK Partinin Stratrajik Meseleleri

Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -25%

Akif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler

Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler
Akif Çarkçı
Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.50 TL 16.67 TL -25%

Akif Çarkçı, Ulusal Kalkınma İçin Yerel Teklifler

Ulusal Kalkınma İçin Yerel Teklifler
Akif Çarkçı
Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

22.50 TL 30 TL -25%

Lütfi Simavi, Sultan Mehmed Reşad Hanın ve Halefinin Sarayında Gördüklerim

Sultan Mehmed Reşad Han'ın ve Halefinin Sarayında Gördüklerim
Lütfi Simavi
Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19.45 TL 25.93 TL -25%

Murat Kurt, Lütfi Fikri Beyin Siyasi Mücadelesi Yahut Tek Başına Muhalefet

Lütfi Fikri Bey'in Siyasi Mücadelesi Yahut Tek Başına Muhalefet
Murat Kurt
Şehir Yayınları

Lütfi Fikri Bey, Osmanlı İmparatorluğunu teşkil eden muhtelif mezhep ve unsurlardan mürekkep bir mecliste daha ilk günlerde kendini gösteren önemli mebuslar ...

0 TL 0 TL -25%

Akif Çarkçı, Kent Yönetimine Farklı Bakışlar

Kent Yönetimine Farklı Bakışlar
Akif Çarkçı
Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

13.89 TL 18.52 TL -25%

Burhaneddin Zaim, İştip ve Köprülü Hatıraları

İştip ve Köprülü Hatıraları
Burhaneddin Zaim
Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -25%

İsmail Zühdi, İntibah 1311 & (1895 / 1896) Dürzi Olayları

İntibah 1311 & (1895 / 1896) Dürzi Olayları
İsmail Zühdi
Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -25%

Yalçın Kandemir, Enkaz-ı İstibdad İçinde Züğürdün Tesellisi Mizancı Mehmed Murad

Enkaz-ı İstibdad İçinde Züğürdün Tesellisi Mizancı Mehmed Murad
Yalçın Kandemir
Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -25%

Müfid Şemsi, Şemsi Paşa, Arnavudluk, İttihad ve Terakki

Şemsi Paşa, Arnavudluk, İttihad ve Terakki
Müfid Şemsi
Şehir Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -25%