Toplam 53 adet ürün
 
Kenan Çamurcu, Can Havliyle DüşüncelerAsimetrik Vakalarda Kıble Tayini

Can Havliyle DüşüncelerAsimetrik Vak'alarda Kıble Tayini  

Kenan Çamurcu  
Şehir Yayınları  

Bugün Rusya eski gücünü kazanmış, Çin ve Hindistan beklenmedik bir performansla yeni değişkenler olarak uluslararası siyasetin baş köşesinde yerlerini ...

10.00 7.10 TL
Mehmet Uyar, Karmaşa

Karmaşa  

Mehmet Uyar  
Şehir Yayınları  

1980 öncesi, ideolojik kavgaların ve kanlı çatışmaların yaşandığı üniversite.. Toplumsal ve siyasi sorunlar yüzünden büyük bir karmaşaya dönüşen kent ...

15.00 10.65 TL
Kenan Çamurcu, AK Partinin Stratejik Meseleleri

AK Partinin Stratejik Meseleleri  

Kenan Çamurcu  
Şehir Yayınları  

ABD'de yeni-muhafazakarların önleyici saldırı doktrinine dayanarak kendinen menkul bir meşruiyetle ve coğrafi keşifler yüzyılındaki çocuksu saldırgınlıkla ...

15.00 10.65 TL
Doç. Dr. Zeki Çevik, İsmail Naim Beyin Hatıraları

İsmail Naim Beyin Hatıraları  

Doç. Dr. Zeki Çevik  
Şehir Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.04 8.55 TL
Mehmet Selimoviç, Derviş ve Ölüm

Derviş ve Ölüm  

Mehmet Selimoviç  
Şehir Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

13.89 9.86 TL
Yusuf Adıgüzel, Almanyadaki Türk Kuruluşları (Yeni Vatanda Dini ve İdeolojik Yapılanma)

Almanyadaki Türk Kuruluşları (Yeni Vatanda Dini ve İdeolojik Yapılanma)  

Yusuf Adıgüzel  
Şehir Yayınları  

Türkiyeden Almanyaya iş gücü göçünü başlatan anlaşmanın imzalanmasının üzerinden tam 50 yıl geçti. Geçici işçi sıfatıyla ve bir kaç yıl Almanyada çalışıp ...

18 12.78 TL
Yusuf Adıgüzel, Dil Din Kimlik (Almanya Türklerinde)

Dil Din Kimlik (Almanya Türklerinde)  

Yusuf Adıgüzel  
Şehir Yayınları  

Almanyada bugün 3 milyona yakın bir Türk nüfusu var. Başlangıçta geçici işçi sıfatıyla Almanyaya giden Türk göçmenler yarım asrın sonunda nüfuslarının gitgide ...

14 9.94 TL
, Yönetim-Din İlişkileri Açısından Osmanlı Devletinde Siyaset Ve Din

Yönetim-Din İlişkileri Açısından Osmanlı Devletinde Siyaset Ve Din  

   
Şehir Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, İstanbuldan Mektuplar

İstanbuldan Mektuplar  

   
Şehir Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

15 10.65 TL
, Penceremden

Penceremden  

   
Şehir Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10 7.10 TL
, AK Partinin Stratrajik Meseleleri

AK Partinin Stratrajik Meseleleri  

   
Şehir Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Akif Çarkçı, Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler

Yerel Siyaset Üzerine Söyleşiler  

Akif Çarkçı  
Şehir Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16.67 11.84 TL
Akif Çarkçı, Ulusal Kalkınma İçin Yerel Teklifler

Ulusal Kalkınma İçin Yerel Teklifler  

Akif Çarkçı  
Şehir Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30.00 21.30 TL
Lütfi Simavi, Sultan Mehmed Reşad Hanın ve Halefinin Sarayında Gördüklerim

Sultan Mehmed Reşad Han'ın ve Halefinin Sarayında Gördüklerim  

Lütfi Simavi  
Şehir Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25.93 18.41 TL
Murat Kurt, Lütfi Fikri Beyin Siyasi Mücadelesi Yahut Tek Başına Muhalefet

Lütfi Fikri Bey'in Siyasi Mücadelesi Yahut Tek Başına Muhalefet  

Murat Kurt  
Şehir Yayınları  

Lütfi Fikri Bey, Osmanlı İmparatorluğunu teşkil eden muhtelif mezhep ve unsurlardan mürekkep bir mecliste daha ilk günlerde kendini gösteren önemli mebuslar ...

Akif Çarkçı, Kent Yönetimine Farklı Bakışlar

Kent Yönetimine Farklı Bakışlar  

Akif Çarkçı  
Şehir Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.52 13.15 TL
Burhaneddin Zaim, İştip ve Köprülü Hatıraları

İştip ve Köprülü Hatıraları  

Burhaneddin Zaim  
Şehir Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

İsmail Zühdi, İntibah 1311 & (1895 / 1896) Dürzi Olayları

İntibah 1311 & (1895 / 1896) Dürzi Olayları  

İsmail Zühdi  
Şehir Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Yalçın Kandemir, Enkaz-ı İstibdad İçinde Züğürdün Tesellisi Mizancı Mehmed Murad

Enkaz-ı İstibdad İçinde Züğürdün Tesellisi Mizancı Mehmed Murad  

Yalçın Kandemir  
Şehir Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Müfid Şemsi, Şemsi Paşa, Arnavudluk, İttihad ve Terakki

Şemsi Paşa, Arnavudluk, İttihad ve Terakki  

Müfid Şemsi  
Şehir Yayınları  

...