Toplam 99 adet ürün
 
R. G. Kuzeyev, İtil-Ural Türkleri

İtil-Ural Türkleri
R. G. Kuzeyev
Selenge Yayınları

Ruslar'ın Volga dedikleri İtil nehrinin eski adı Atil'dir. Atilla (nehirli) adı da oradan gelir... Alişir Nevâî'nin "Benim binbir kabilem, binbir oymağım var" ...

15.2 TL 19,75 TL -20%

V. D. Smirnov, Osmanlı Dönemi Kırım Hanlığı

Osmanlı Dönemi Kırım Hanlığı
V. D. Smirnov
Selenge Yayınları

Sahib-Giray, Baki-bey'le aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden Moskova'ya düzenlediği sefer başarısızlıkla sonuçlanınca geri dönerken Korkunç İvan'a şu kahırlı ...

56 TL 70,00 TL -20%

Heinrich Von Staden, Korkunç İvan Zamanında Rusya

Korkunç İvan Zamanında Rusya
Heinrich Von Staden
Selenge Yayınları

XVI. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa'dan Moskova'ya giderek bir süre Rusya'da yaşayan Heinrich von Staden'in gezi notları gerek Rusya ve Doğu Avrupa, gerekse ...

9.6 TL 12,00 TL -20%

Ahmet N.Özdal, Ortaçağ Ekonomisi ve Müslüman Tüccarlar

Ortaçağ Ekonomisi ve Müslüman Tüccarlar
Ahmet N.Özdal
Selenge Yayınları

Ortaçağ ekonomisi gerçekten durağan mıydı? Turunçgiller Hint Okyanusu'ndan Akdeniz Havzası'na nasıl yayıldı? Dahası, gaza olgusuyla hiç karşılaşmamış olan ...

40 TL 50,00 TL -20%

Korykoslu Hayton, Doğu Ülkeleri Tarihinin Altın Çağı

Doğu Ülkeleri Tarihinin Altın Çağı
Korykoslu Hayton
Selenge Yayınları

Korykos hâkimi Hayton veya diğer bir deyişle Hetum'un bu eseri, Ortaçağı anlatan birinci el kaynaklar arasında önemli bir yere sahiptir. Haçlı seferleri ...

17.6 TL 22,00 TL -20%

K. Z. Eşrefyan, Nadir Sah-ı Avşar

Nadir Sah-ı Avşar
K. Z. Eşrefyan
Selenge Yayınları

Elinizdeki bu kitap pek çok birinci el kaynak ve araştırma eserleri kullanılmak suretiyle Avşar Nadir Şah hakkında yazılmış en iyi eserlerden biridir ve ...

17.6 TL 22,00 TL -20%

Şihabeddin b.Fazlullah El-Ömeri, Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım

Türkler Hakkında Gördüklerim ve Duyduklarım
Şihabeddin b.Fazlullah El-Ömeri
Selenge Yayınları

"Maveraünnehr sakinlerinin alicenaplığına gelince, bütün ülke bir aile gibidir. Eğer biri bir diğerinin evine giderse, kendisini kendi evindeymiş gibi ...

32 TL 40,00 TL -20%

Anonim, Haçlı Tarihi

Haçlı Tarihi
Anonim
Selenge Yayınları

Günümüzdeki Batı'nın medeniyet iddiaları ve bunu savaş yoluyla yayma hedefleri yeni bir oluşum değil. Bu hedefler, Haçlı Seferleri ile başlayan yaklaşık 1000 ...

14.4 TL 18,00 TL -20%

Lev Nikolayeviç Gumilev, Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları Cilt: 2

Eski Ruslar ve Büyük Bozkır Halkları Cilt: 2
Lev Nikolayeviç Gumilev
Selenge Yayınları

Teorik olarak "Hyung-nu"lar dediğimiz süper-etnos, bünyesinde sadece Hyung-nu, Siyenpi, Tabgaç, Türküt [Türkler] ve Uygurlar'ı değil, farklı orijinlere ve ...

20 TL 25,00 TL -20%

George Vernadsky, Moğollar ve Ruslar

Moğollar ve Ruslar
George Vernadsky
Selenge Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

36 TL 45,00 TL -20%

Peter B. Golden, Hazar Çalışmaları

Hazar Çalışmaları
Peter B. Golden
Selenge Yayınları

Doğu Avrupa halklarının ortaçağa ilişkin tarihi, derin biçimde bozkır halklarınınkiyle iç içe geçmiştir. Doğu Avrupa'ya hayat veren su yolları, özellikle de ...

20 TL 25,00 TL -20%

, Batı Dayatmacılığı ve İslam

Batı Dayatmacılığı ve İslam

Selenge Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

12.8 TL 16,00 TL -20%

Yılmaz Karadeniz Karadeniz, Kaçarlar Döneminde İran  (1795-1925

Kaçarlar Döneminde İran (1795-1925
Yılmaz Karadeniz Karadeniz
Selenge Yayınları

İran coğrafyasında iktidarı yüz otuz yıl elinde bulunduran Kaçar Hanedanı, kendisinden önceki idarelerin teşkilatlarından istifade ettiği gibi, yeni birimler ...

17.6 TL 22,00 TL -20%

Eyüp Sarıtaş, Sarı Uygurlar

Sarı Uygurlar
Eyüp Sarıtaş
Selenge Yayınları

Uygur Hakanlığı'nın yıkılıp Uygurların birkaç kola bölünerek değişik yönlere dağılmasından sonra, ağırlığını Yağlakar boyundan kopanların oluşturdukları Sarı ...

20 TL 25,00 TL -20%

L.N Gumilev, Son Ve Yeniden Başlangıç

Son Ve Yeniden Başlangıç
L.N Gumilev
Selenge Yayınları

Şöyle bir soru soralım: Bu mesele neden bize ilginç geliyor? Halbuki öylesine toplanmış herhangi bir bilgi insanın kafasını kurcalamıyor, dikkatini dahi ...

20 TL 25,00 TL -20%

Alan Fısher, Kırım Tatarları

Kırım Tatarları
Alan Fısher
Selenge Yayınları

Ruslara göre Kırım kesinlikle bir sömürge değil, aksine eski çağlardan beri Rus toprağıdır ve dolayısıyla Rusların oraya gelişi bir istila değil, atalarına ait ...

20 TL 25,00 TL -20%

Mirfatih Z. Zekiyev, Türklerin ve Tatarların Kökeni

Türklerin ve Tatarların Kökeni
Mirfatih Z. Zekiyev
Selenge Yayınları

Yıllardır Batılı tarihçilerin ve özellikle Hint-Avrupa teorisini savunanların yazdıkları mesnetsiz şeyler beynimize öylesine perçinlendi ki, bunlara karşı ...

36 TL 45,00 TL -20%

Hasan Oktay, Ermeni Kaynaklarında Türkler ve Moğollar

Ermeni Kaynaklarında Türkler ve Moğollar
Hasan Oktay
Selenge Yayınları

Türklerin ve Moğolların Yakın Doğu ve Ön Asya tarihi konusun8da en temel kaynaklarından birisi hiç şüphesiz Ermeni yazarların eserleridir.Gerçi altıncı ve ...

20 TL 25,00 TL -20%

Edouard Chavannes, Batı Türkleri

Batı Türkleri
Edouard Chavannes
Selenge Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

36 TL 45,00 TL -20%

Mirza Haydar Duğlat, Tarih-i Reşidi

Tarih-i Reşidi
Mirza Haydar Duğlat
Selenge Yayınları

Çağatay sülalesi, Moğolların ülkesi, Doğu Hanlığı veya Uygaristan Tarih-i Reşidinin başlangıcı İlyas Hoca Han Çamur savaşı Kamerüddin tarihi Şehazade ...

36 TL 45,00 TL -20%