Toplam 83 adet ürün
 
Karl Marx, Kapital 1

Kapital 1
Karl Marx
Sol ve Onur Yayınları

"Bu dönüşüm sürecinin bütün avantajlarını sömüren ve tekellerine alan büyük sermaye sahiplerinin sayılarındaki sürekli azalmayla birlikte, sefalet, baskı, ...

32 TL

Muzaffer İlhan Erdost, Ulus Uluslaşma Demokratikleşme

Ulus Uluslaşma Demokratikleşme
Muzaffer İlhan Erdost
Sol ve Onur Yayınları

Yazarın, uluslaşma ve demokratikleşme sorunlarını, anadillerin oluştuğu toplumsal birimler ile çağdaş ulus birimi arasındaki ilişki ve çelişkilerle içiçe ...

0 TL

Karl Marx, Artı Değer Teorileri 1

Artı Değer Teorileri 1
Karl Marx
Sol ve Onur Yayınları

Marx Artı-Değer Teorilerini Ocak 1862 - Temmuz 1863 arasında yazdı. Bu çalışma, Marxın Zur Kritik der Politischen Ekonomie [Ekonomi Politiğin Eleştirisine ...

0 TL

Karl Marx, Friedrich Engels, Sömürgecilik Üzerine

Sömürgecilik Üzerine
Karl Marx, Friedrich Engels
Sol ve Onur Yayınları

K. Marx ve F. Engelsin, sömürgecilik üzerine yazılarından derlenen Textes sur le colonialisme (Editions du progrès, Moscou 1977) adlı yapıtını Muzaffer Erdost ...

0 TL

Karl Marx, Friedrich Engels, Anarşizm Üzerine

Anarşizm Üzerine
Karl Marx, Friedrich Engels
Sol ve Onur Yayınları

K. Marx ve F. Engelsin, anarşizm üzerine yazı, konuşma ve yazışmalarından derlenen Sur lanarchisme et lanarcho-syndicalisme (Editions du Progrés, Moscou 1973) ...

0 TL

Karl Marx, Friedrich Engels, Felsefe Metinleri

Felsefe Metinleri
Karl Marx, Friedrich Engels
Sol ve Onur Yayınları

Karl Marx ve Friedrich Engelsin felsefi metinlerinden, Marx-Engels, Etudes philosophiques (Editions sociales, Paris 1977) temel alınarak hazırlanan derleme ...

0 TL

Karl Marx, Grundrisse 2<br>Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Temelleri

Grundrisse 2
Ekonomi Politiğin Eleştirisinin Temelleri

Karl Marx
Sol ve Onur Yayınları

Karl Marxın Grundrisse Der Kritik der Politischen Ökonomie (1857-1858) başlıklı yapıtını Almancasından (Dietz Verlag, Berlin 1953/75) Arif Gelen dilimize ...

0 TL

Vladimir İlyiç Lenin, Ekim Devrimi Dosyası

Ekim Devrimi Dosyası
Vladimir İlyiç Lenin
Sol ve Onur Yayınları

V. İ. Leninin 1915-1923 arasındaki yazı ve konuşmalarından seçilen metinleri kapsayan bu yapıtını Kenan Somer Fransızcasından (Oeuvres, Editions Social, Paris ...

0 TL

Karl Marx, Marx<br>Ücret, Fiyat ve Kâr

Marx
Ücret, Fiyat ve Kâr

Karl Marx
Sol ve Onur Yayınları

Bu yapıtında Marx, kendi artı-değer teorisinin ana çizgilerini ilk kez açık açık ortaya koyar; işçilerin ekonomik savaşımının rolünü ve anlamını teorik bir ...

0 TL

P. Nikitin, Ekonomi Politik

Ekonomi Politik
P. Nikitin
Sol ve Onur Yayınları

K. Marx ve F. Engelsin, din konusundaki yazılarından derlenen Sur la religion (Editions sociales, Paris 1968) adlı yapıtını, Kaya Güvenç Fransızcasından ...

0 TL

Rakitov, Çertekin, Ezrin, Boguslavski, Karpuşin, Diyalektik ve Tarihsel Materyalizmin Abecesi

Diyalektik ve Tarihsel Materyalizmin Abecesi
Rakitov, Çertekin, Ezrin, Boguslavski, Karpuşin
Sol ve Onur Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Vladimir İlyiç Lenin, Materyalizm ve Ampiryokritisizm

Materyalizm ve Ampiryokritisizm
Vladimir İlyiç Lenin
Sol ve Onur Yayınları

Birinci Baskıya Önsöz, Yazar İkinci Baskıya Önsöz, N. Lenin Giriş Yerine - Bazı Marksistler 1908de, Ve Bazı İdealistler 1710da Materyalizmi Nasıl ...

0 TL

Georges Politzer, Felsefenin Temel İlkeleri

Felsefenin Temel İlkeleri
Georges Politzer
Sol ve Onur Yayınları

Sık Sık şöyle denir. Georges Politzer her şeyden önce Gülüştür. Meydan okumanın Gülüşü; başkaldırmanın değil, devrimcinin Gülüşü; anarşistin değil, devrimcinin ...

0 TL

Vladimir İlyiç Lenin, Rusyada Kapitalizmin Gelişmesi / Geniş-Çaplı Sanayi İçin Bir İç Pazarın Oluşma Süreci

Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi / Geniş-Çaplı Sanayi İçin Bir İç Pazarın Oluşma Süreci
Vladimir İlyiç Lenin
Sol ve Onur Yayınları

Burada sunulan çalışmada, yazar, Rus kapitalizmi için bir içpazarın nasıl oluşmakta olduğu sorunu inceleme amacına yönelmiştir. Bildiğimiz gibi bu sorun, çok ...

0 TL

Mao Zedung, Teori ve Pratik

Teori ve Pratik
Mao Zedung
Sol ve Onur Yayınları

İçindekiler Pratik Üzerine Çelişki Üzerine İki Dünya Görüşü Çelişkinin Evrenselliği Çelişkinin Özgüllüğü Baş Çelişki ve Bir Çelişkinin Ana Yönü ...

0 TL

Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin, Anarşizm mi? Sosyalizm mi?

Anarşizm mi? Sosyalizm mi?
Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin
Sol ve Onur Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin, Leninizmin İlkeleri

Leninizmin İlkeleri
Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin
Sol ve Onur Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Karl Marx, Friedrich Engels, Kutsal Aile Ya da Eleştirinin Eleştirisi Bruno Bauer ve Hempalarına Karşı

Kutsal Aile Ya da Eleştirinin Eleştirisi Bruno Bauer ve Hempalarına Karşı
Karl Marx, Friedrich Engels
Sol ve Onur Yayınları

Marx ve Engelsin Kutsal Ailede, bir süredir biçimlenmeye başlayan tarihsel materyalizm anlayışlarına daha sağlam bir dayanak kazandıran yeni ideolojik ...

0 TL

Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin, Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu

Marksizm ve Ulusal Sorun ve Sömürge Sorunu
Josef Vissaryonoviç Çugaşvili Stalin
Sol ve Onur Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Karl Marx, Friedrich Engels, Yazın ve Sanat Üzerine Cilt: 2

Yazın ve Sanat Üzerine Cilt: 2
Karl Marx, Friedrich Engels
Sol ve Onur Yayınları

Modern sosyalizm, içeriği bakımından, her şeyden önce bir yandan mdern toplumda varlıklılar ile varlıksızlar, ücretliler ile burjuvalar arasında egemen olan ...

0 TL