Toplam 117 adet ürün
 
Carl W. Ernst, Tasavvuf Öğretileri

Tasavvuf Öğretileri
Carl W. Ernst
Sufi Kitap

"Tasavvuf, Allah'ın hakikatine itimat etmekten başka bir şey değildir."  -Ebû Kâsım el-Kuşeyrî   Tasavvuf Öğretileri, İslâm ve tasavvuf araştırmaları ...

17.5 TL 25,00 TL -30%

Haris El Muhasibi, Allaha Dönüş

Allah'a Dönüş
Haris El Muhasibi
Sufi Kitap

Büyük ruhaniyetli alim Haris el-Muhasibi, Hasan-ı Basri hazretlerinin talebesi Cüneyd-i Bağdadi başta olmak üzere birçok ünlü sufinin hocasıdır. Abdülkadir ...

9.8 TL 14,00 TL -30%

İbnül-Cevzi, Bir Alimin Günlüğü

Bir Alimin Günlüğü
İbnü'l-Cevzi
Sufi Kitap

Bu eser, engin ilmi ve ilgi çeken görüşleriyle sadece İslâm dünyasında değil, Batı âleminde de kendini kabul ettirmiş bilge bir âlimin eseridir. Diğer Avrupa ...

31.5 TL 45,00 TL -30%

İbn Hazm, Erdemli İnsanın Yol Haritası

Erdemli İnsanın Yol Haritası
İbn Hazm
Sufi Kitap

Ülkemizde daha ziyade Güvercin Gerdanlığı kitabıyla tanınan ve bilinen İbn Hazm, Erdemli İnsanın Yol Haritası'nda gencinden yaşlısına, öğrencisinden ...

10.5 TL 15,00 TL -30%

Annemarie Schimmel, Tasavvuf Notları

Tasavvuf Notları
Annemarie Schimmel
Sufi Kitap

"Tasavvuf, salih amel ve iyi ahlaktır. Sufi, hiç olandır." Tasavvuf çalışmalarında dünya çapındaki en yetkin isimlerden biri olan Profesör Annemarie ...

9.8 TL 14,00 TL -30%

İbni Hazm, Güvercin Gerdanlığı - Kurtuba’ya Ağıt

Güvercin Gerdanlığı - Kurtuba’ya Ağıt
İbni Hazm
Sufi Kitap

Bu eseri okuyup da anlatılanların içinde kendisinden mutlaka bir şeyler bulmayan tek kişi gösterilemez. Çünkü sevgi ve dostluk bütün insanların ortak ...

18.9 TL 27,50 TL -30%

H. Nur Artıran, Herkes Seni Terk Etse Aşk Terk Etmez

Herkes Seni Terk Etse Aşk Terk Etmez
H. Nur Artıran
Sufi Kitap

Korkma, herkes seni terk etse O terk etmez! Herkes seni yalnız bıraksa O bırakmaz! O yokluktadır, O yokluktan doğandır. O her şeyi bilir. O Latif'tir, ...

19.6 TL 28,00 TL -30%

Ekrem Demirli, İbnül Arabi Metafiziği

İbnü'l Arabi Metafiziği
Ekrem Demirli
Sufi Kitap

Ekrem Demirli, başta Fusûsu'l-Hikem ve Fütûhât-ı Mekkiyye olmak üzere Ekberî geleneğin sistemleştirilmesinde rol oynayan mutasavvıfların eserlerini tercüme ...

12.6 TL 18,90 TL -30%

Eva De Vitray Meyerovitch, İslamın Güleryüzü

İslam'ın Güleryüzü
Eva De Vitray Meyerovitch
Sufi Kitap

Aristokrat ve Katolik bir aile içinde yetişti. Seçkin tabakaya mensup çocukların okuduğu okullarda eğitim gördü. Profesör oldu. Sorbonne ve Ezher başta olmak ...

10.5 TL 15,00 TL -30%

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Fihi ma Fih-Mevlananın Konuşma ve Sohbetleri

Fihi ma Fih-Mevlana'nın Konuşma ve Sohbetleri
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Sufi Kitap

Gerçek anlamda bir şaheser olan Fîhi Mâ Fîh, Hz. Mevlâna?nın çeşitli ortamlardaki konuşma ve sohbetlerinden, ayrıca kendisine sorulan sorulara verdiği ...

22.4 TL 32,50 TL -30%

Süleyman Uludağ, İslamda Ahlak ve Ahlak Ekolleri

İslamda Ahlak ve Ahlak Ekolleri
Süleyman Uludağ
Sufi Kitap

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   ?Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.? ?Din, güzel ahlaktır.?  Hz. Muhammed (sav)    Ahlak, insa ...

11.9 TL 17,50 TL -30%

Robert Frager, Kalp, Nefs ve Ruh

Kalp, Nefs ve Ruh
Robert Frager
Sufi Kitap

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)   "Aşk, tasavvufun özüdür ve aşkın mekânı kalptir."  Tasavvufun ele aldığı en önemli kavramlardan olan kalp, nefs ve ...

18.2 TL 26,50 TL -30%

Mahmud Erol Kılıç, Şafak Yazıları

Şafak Yazıları
Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap

Ümitsizlik diyarına gitme, ümit burada Karanlıklar diyarına gitme, güneş burada Gönül seni, gönül ehlinin diyarına Ten seni, su ve çamur hapsine çeker O zaman ...

16.8 TL 24,50 TL -30%

Mim Kemal Öke, Dervişin Safa Defteri

Dervişin Safa Defteri
Mim Kemal Öke
Sufi Kitap

"Dinle sözümü sana direm özge edâdır Derviş olana lazım olan aşk-ı Hüdâdır" Derviş; istidadı, şevk u zevki ve en önemlisi ?izni? varsa nefs mertebelerinde sey ...

13.3 TL 19,50 TL -30%

Tosun Bekir Bayraktaroğlu, Gönül Çerağını Uyandırmak

Gönül Çerağını Uyandırmak
Tosun Bekir Bayraktaroğlu
Sufi Kitap

?Kalbin, cilalı bir aynadır. Üzerinde biriken toz örtüsünü temizlemelisin, çünkü onun vazifesi ilahî sırların nurunu yansıtmaktır. Kalp âlemlerinin üzerinde, ...

7 TL 10,00 TL -30%

Mahmud Erol Kılıç, Sufi ve Şiir

Sufi ve Şiir
Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap

Bu eser, Yunus?un   Bizim sevdiğimiz Haktır Bu halka göz ü kaş gelir beytinde, Muhyiddin İbn Arabî?nin Ne geldiyse dilime hepsinde O?nu söyledim O?nu mısra ...

11.9 TL 17,50 TL -30%

Sipehsalar Feridun Bin Ahmed, Hz. Mevlanadan Görüp İşittiklerim

Hz. Mevlana'dan Görüp İşittiklerim
Sipehsalar Feridun Bin Ahmed
Sufi Kitap

Hz. Mevlânâ hakkındaki kanaatlerimizin büyük bir kısmı Hazret?in vefatından yaklaşık seksen yıl sonra yazılmış olan Eflâki Dede?nin Menakib?l-Ârifin eserine ...

10.5 TL 15,00 TL -30%

M. Fatih Çıtlak, Huzur Defteri 2-Huzur Defteri Hediyeli

Huzur Defteri 2-Huzur Defteri Hediyeli
M. Fatih Çıtlak
Sufi Kitap

Cenâb-ı Hakk cennetteki nimetleri tavsif ederken mü?minlerin birbirleriyle konuşmalarını, sohbet etmelerini de nazarlarımıza vermiştir. Efendimiz?in(sas) ...

15.4 TL 22,50 TL -30%

Mahmud Erol Kılıç, Hermesler Hermesi

Hermesler Hermesi
Mahmud Erol Kılıç
Sufi Kitap

Dinler tarihi, Felsefe tarihi ve Bilim tarihi disiplinlerini diyakronik olarak geriye götürdüğümüzde, her üç sahanın kesiştiği bir hem-zaman (senkronik) nokta ...

12.6 TL 18,50 TL -30%

Mim Kemal Öke, Dervişin Sema Defteri

Dervişin Sema Defteri
Mim Kemal Öke
Sufi Kitap

Bize bir hal oldu. Elden çıktık. Bu kimin hikâyesi? Kimin destanı? Aşkın, aşkın? Semâ, Hz. Mevlânâ'nın tasavvufa yaklaşımının özü, rumuzu ve sırrıdır. ...

12.6 TL 18,00 TL -30%