Toplam 48 adet ürün
 
Kolektif, 1917 Rusyada Devrimde Devrim

1917 Rusya'da Devrimde Devrim
Kolektif
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

  1917 Devrimi 20. yüzyıl dünyası ve devrimcileri için bir referans ve nirengi noktası olmuş, bu anlamda 1789 Fransız Devrimi?ni tahtından etmiştir. 1917?den ...

21 TL 28,00 TL -25%

Kolektif, Osmanlıdan Cumhuriyete Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Salgın Hastalıklar ve Kamu Sağlığı
Kolektif
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Elinizdeki kitap salgın hastalıklar ve kamu sağlığı uygulamalarını, çeşitli tarihsel dönemlerde devlet ve toplum perspektifinden inceleyen bir çalışmalar ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Ateş Uslu, Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş

Siyasal Düşünceler Tarihine Giriş
Ateş Uslu
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Siyasal düşünceler tarihi alanında çok sayıda çalışma kaleme alınmış olsa da siyasal düşünce tarihçiliği üzerine sorgulayıcı eserlerin sayısı son derece azdır. ...

20.25 TL 27,00 TL -25%

Kolektif, Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti

Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti
Kolektif
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

1905?te Bahattin Şakir?in, Paris?e gelerek, Ahmet Rıza grubuna katılması ve Doktor Nazım?la birlikte Şura-yı Ümmet gazetesinin çıkartılmasını ve örgütlenme ...

45 TL 60,00 TL -25%

Kolektif, Birinci Dünya Savaşına Katılan Ülkelerden Mesaj Var

Birinci Dünya Savaşı'na Katılan Ülkelerden Mesaj Var
Kolektif
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Bu kitap, kolektif ve deneysel çalışma sürecinin sonunda ortaya çıkan öğrenci ürünlerinin tarih eğitiminin demokratikleşme sürecine katkı sağlaması ve yeni ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Yasemin Avcı, Osmanlı Hükümet Konakları

Osmanlı Hükümet Konakları
Yasemin Avcı
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Tanzimat?ın kent mekânına taşıdığı yeni bina tiplerinden olan hükümet konakları, önceki dönemde ?paşa kapısı?, ?vali sarayı? ya da ?vali konağı? gibi adlarla ...

33.75 TL 45,00 TL -25%

Ceren Özpınar, Türkiyede Sanat Tarihi Yazımı 1970-2010

Türkiye'de Sanat Tarihi Yazımı 1970-2010
Ceren Özpınar
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Sanat Tarihi Anlatıları Üzerine Eleştirel Bir İncelemeTürkiye'de sanat tarihi yazımı Cumhuriyet'in modern ulus-devlet anlayışıyla şekillenir. Ulusal kimlik ...

19.5 TL 26,00 TL -25%

Zafer Toprak, Türkiyede İşçi Sınıfı 1908-1946

Türkiye'de İşçi Sınıfı 1908-1946
Zafer Toprak
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Türkiye'de sosyal ve beşeri bilimler, 1960'lı ve 70'li yıllarda Aydınlanmacı bir "modernite" paradigması ışığında gelişmişti. Bu evrede "sosyal"in ayrı bir ...

41.25 TL 55,00 TL -25%

M. Zafer Üskül, Bildirileriyle 1974-1980 Dönemi Sıkıyönetimleri

Bildirileriyle 1974-1980 Dönemi Sıkıyönetimleri
M. Zafer Üskül
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

M. Zafer Üskül'ün Türkiye'nin çok partili siyasal hayatında sıkça başvurulan ve gündelik hayatta silahlı kuvvetlerin mutlak kontrolüne imkân veren ...

19.5 TL 26,00 TL -25%

Sinan Levent, Japon Turancılığı

Japon Turancılığı
Sinan Levent
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Macaristan ve Türkiye merkezli ortaya çıkan Turancı hareketler, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya'ya sirayet ...

18.75 TL 25,00 TL -25%

İlhan Tekeli, İlhan Tekeli İle Günümüze ve Geleceğe Dair

İlhan Tekeli İle Günümüze ve Geleceğe Dair
İlhan Tekeli
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

İlhan Tekeli Türkiye'nin ilk şehir ve bölge planlama bölümünün hem ilk öğrencilerinden hem de ilk öğretim üyelerinden biridir. 50 yıla yakın süre ODTÜ'de ders ...

18.75 TL 25,00 TL -25%

Haris Eksertzoglou, Nostaljinin Ötesinde Kaybedilmiş Memleketler

Nostaljinin Ötesinde Kaybedilmiş Memleketler
Haris Eksertzoglou
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

"Kaybedilmiş memleketler" tabiri Yunanistan'da çok sık kullanılır. Bu tabir, 1919-22 arasındaki Yunan-Türk savaşı ve Lozan Antlaşması'nın sonucu olarak ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Kuntay Gücüm, İmparatorluğun Liberal Yılları 1856 - 1870

İmparatorluğun Liberal Yılları 1856 - 1870
Kuntay Gücüm
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyıl Avrupa sistemiyle bütünleşme sürecine girdi. İmparatorluk, Avrupa devletler sisteminin bir ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

Kolektif, Soykırım Meselesi

Soykırım Meselesi
Kolektif
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Son yüzyıllarda yaşanan kitlesel katliamlara dair çalışmalar, soykırımın kendine özgü dinamikleri olduğu yönünde ağırlık kazanmış durumda. Birçok soykırım ...

31.5 TL 42,00 TL -25%

Zafer Toprak, Türkiyede Kadın Özgürlüğü ve Feminizm 1908 - 1935

Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm 1908 - 1935
Zafer Toprak
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

1908 Jön Türk Devrimi'yle birlikte özgürlükten eşitliğe, uluslaşmadan laikliğe, gündemdeki tüm temel dönüşümler bir anlamda kadına odaklanmıştı. Geçmişte kadın ...

41.25 TL 55,00 TL -25%

Arsen Yarman, Ermeni Etıbba Cemiyeti 1912-1922

Ermeni Etıbba Cemiyeti 1912-1922
Arsen Yarman
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentini saran büyük özgürleşme ümidi birkaç yıl içinde Balkan ve I. Dünya savaşlarıyla yerle bir olmuştu. ...

32.25 TL 43,00 TL -25%

Zahide Ay, Nasır-ı Hüsrev ve Sonrasında Bedahşan İsmaillileri (10. - 15. Yüzyıllar)

Nasır-ı Hüsrev ve Sonrasında Bedahşan İsmaillileri (10. - 15. Yüzyıllar)
Zahide Ay
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Zahide Ay'ın bu çalışması, 11. yüzyılda Nâsır-ı Hüsrev'le birlikte İsmaililiğe geçen Bedahşan İsmaililiği tarihini konu edinmektedir. Bu kitap okunduğunda, ...

18.75 TL 25,00 TL -25%

İlkay Yılmaz, Serseri Anarşist Ve Fesadın Peşinde

Serseri Anarşist Ve Fesadın Peşinde
İlkay Yılmaz
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Abdülhamid dönemini güvenlik politikaları ve coğrafi mobilizasyonun kontrolü ekseninde yorumlamaya çalışan bu kitap pasaport, ...

22.5 TL 30,00 TL -25%

M. Zafer Üskül, Bildirileriyle 12 Mart 1971 Dönemi Sıkıyönetimi

Bildirileriyle 12 Mart 1971 Dönemi Sıkıyönetimi
M. Zafer Üskül
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

12 Mart 1971 tarihi, siyasal ve toplumsal yaşamımızdaki en önemli kırılma noktalarından biridir. Bu dönemde, altı sıkıyönetim komutanlığı tarafından yayımlanan ...

26.25 TL 35,00 TL -25%

Baronne L. De Wrangell, Kırımın Çehreleri

Kırım'ın Çehreleri
Baronne L. De Wrangell
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Uzun tarihi boyunca sayısız kere istila edilen, topraklarında antik çağlardan beri farklı egemenliklerin hüküm sürdüğü, farklı etnik ve dini topluluklara, ...

15 TL 20,00 TL -25%