Toplam 15 adet ürün
 
25% Şerif Demir, Türkiyede Askeri Darbeler ve Vesayet

Türkiye'de Askeri Darbeler ve Vesayet  

Şerif Demir  
TİAV  

Türkiye'de Askeri Darbeler ve Vesayet Türkiye'nin aydınlık geleceği cumhuriyetle birlikte demokrasinin kurumsallaşarak yerleşmesine bağlıdır. Ülkemizde demok ...

50.00 37.50 TL
25% Ahmet Apan, Türkiyede Mülki İdare: Tarihsel Gelişim ve İşlevsel Dönüşüm

Türkiye'de Mülki İdare: Tarihsel Gelişim ve İşlevsel Dönüşüm  

Ahmet Apan  
TİAV  

Mülki idareyi tarihsel bakış açısıyla ve karşılaştırmalı yöntem kullanarak incelemeyi hedefleyen bu kitabın temel amacı, yerel yönetimlerde meydana gelen ...

37.80 28.35 TL
25% Kolektif, Performans Denetimi - İlçe Yönetimi İçin Bir Model

Performans Denetimi - İlçe Yönetimi İçin Bir Model  

Kolektif  
TİAV  

Kamu hizmetinin "sürekliliği" ve "değişkenliği" ilkeleri süre gelen idari faaliyetlerin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara ve yaklaşımlara uyarlanmasını gerekli ...

40.00 30.00 TL
25% Muzaffer Doğan, Osmanlı Devletinde İçişlerinin Yönetimi

Osmanlı Devletinde İçişlerinin Yönetimi  

Muzaffer Doğan  
TİAV  

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren 17. Yüzyıl ortalarına kadar mülki işlerini mevcut kurumlarının ortak tutum ve icraasıyla yönetme yolunu tercih etti. ...

37.80 28.35 TL
25% Şebnem Beşe Canpolat, Türkiyede Nüfus

Türkiye'de Nüfus  

Şebnem Beşe Canpolat  
TİAV  

Bu çalışma, Türkiye nüfusunun mevcut demografik yapısı ve sosyo-ekonomik özelikleri ile bu yapıda meydana gelen değişimleri anlatmayı konu almaktadır. Bu ...

12.00 9.00 TL
25% Mustafa Yayla, Türkiye ve Komşu Ülkelerde Yönetim

Türkiye ve Komşu Ülkelerde Yönetim  

Mustafa Yayla  
TİAV  

Türkiye ve Komşu Ülkelerde Yönetim, başlığını taşıyan bu çalışma Türkiye?yi ve komşu ülkelerdeki yönetim yapısını (devleti) ele almaktadır. Genelde, Türkiye ve ...

60.00 45.00 TL
25% , Mülki İdare Sınır Görev Rehberi

Mülki İdare Sınır Görev Rehberi  

   
TİAV  

Mülki İdare Sınır Görev ...                                                                                                                                                                                                                                                               

25.00 18.75 TL
25% , İçişleri Bakanlığını İlgilendiren Danıştay Karar Örnekleri

İçişleri Bakanlığı'nı İlgilendiren Danıştay Karar Örnekleri  

   
TİAV  

Devlet-toplum ilişkilerinin güven ortamında inşası açısından ?adalet? kavramı anahtar bir rol üstlenir. Bu sebeple idari yargı kapsamında Devletin taraf olduğu ...

40.00 30.00 TL
25% , Türkiyenin Göç Tarihi

Türkiye'nin Göç Tarihi  

   
TİAV  

Türkiye?nin Göç Tarihi, 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye?ye Göçler adlı bu eser, Anadolu topraklarının yüzlerce yılın ötesine uzanan son derece hareketli, ...

40.00 30.00 TL
25% , Köydes Projesinde Mülki İdare Amirleri

Köydes Projesinde Mülki İdare Amirleri  

   
TİAV  

uygun görmesi üzerine, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığının işbirliği ve koordinasyonunda 2005 yılı Mayıs ayında uygulanmaya ...

55.00 41.25 TL
25% Ömer Ulu, Türkiyede ve Dünyada Uyuşturucu İle Mücadele

Türkiye'de ve Dünyada Uyuşturucu İle Mücadele  

Ömer Ulu  
TİAV  

Ruh ve beden dengesini kuramamış toplumların sapmalarından biridir uyuşturucu. Birçok parçanın birleşmesi ile ancak düzeltilebilir hayatın kırılması. Bu ...

20.00 15.00 TL
25% , Terörle Mücadelede Kahramanlık Öyküleri

Terörle Mücadelede Kahramanlık Öyküleri  

   
TİAV  

Bir toprak parçasının vatanlaşması, ancak onu yurt edinen milletin o coğrafya ile tam anlamıyla özdeşleşmesiyle ve onu korumak uğrunda her şeyini verecek bir ...

15.00 11.25 TL
25% , Kriz ve Acil Durum Yönetimi

Kriz ve Acil Durum Yönetimi  

   
TİAV  

Acil durum yönetiminin, acil durum öncesi, sırası ve sonrası biçiminde temel aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamalarla bağlantılı olarak bütünleşik yönetim ...

25.00 18.75 TL
25% Selim Çapar, Mehmet Koca, Düzensiz Göç Yönetiminde Mülki İdare Amirleri

Düzensiz Göç Yönetiminde Mülki İdare Amirleri  

Selim Çapar, Mehmet Koca  
TİAV  

Bu çalışmada Devletin ülke toprakları üzerinde teşkilatlanmasının omurgasını oluşturan mülki idare sistemi içinde  önemli işlevler üstlenen mülki idare ...

25.00 18.75 TL
25% , 15 Temmuzda Mülki İdare

15 Temmuz'da Mülki İdare  

   
TİAV  

15 Temmuz 2016 tarihinde mülki idare amirleri kararlı bir şekilde, darbe karşısındaki yerlerini almıştır. Dik bir duruş içinde kamu kurumları, kamu görevlileri ...

75.00 56.25 TL