Toplam 41 adet ürün
 
Ferruh Ağca, Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı

Uygur Harfli Oğuz Kağan Destanı
Ferruh Ağca
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

  Tarihsel Türk dili metinleri içerisinde, bazı metinler hem yayıldığı çevre, hem de muhtevaları ve yapıları itibariyle diğer tarihsel metinlere göre ...

54 TL 60,00 TL -10%

Meltem Can, Dilbilgiselleşme ve Eski Uygurca Edatlar

Dilbilgiselleşme ve Eski Uygurca Edatlar
Meltem Can
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Bu çalışmada edat yapısı, kavram alanı, oluşum evreleri dilbilgiselleşme çerçevesinde ele alınmıştır. Bu bağlamda ise Eski Uygurca edat yapıları incelenmiştir. ...

19.8 TL 22,50 TL -10%

Vahit Türk, Tarih-i Enbiya ve Hükema

Tarih-i Enbiya ve Hükema
Vahit Türk
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Tarih-i Enbiya ve Hükema Ali Şir Nevâyî?nin tarih konusunda yazdığı iki eserden biridir, diğer tarih eseri ise Tarih-i Müluk-ı Acem adını taşır. Nevâyî aslında ...

42.3 TL 47,50 TL -10%

, Tuncay Baykara Armağanı

Tuncay Baykara Armağanı

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Türk Kültür Tarihi üzerine birçok kitap, makale ve tebliğ yayınayarak bu alanda kalıcı eserler bırakan Tuncer Baykara?ya ithaf edilen bu armağan kitap, ...

33.3 TL 37,50 TL -10%

Mehmet Çeribaş, Kırgız Türklerinde Manasçılık Geleneği ve Manasçılar

Kırgız Türklerinde Manasçılık Geleneği ve Manasçılar
Mehmet Çeribaş
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Türk edebiyat çevrelerinde oldukça sınırlı bir alanda bilinen kırgız destancılık geleneği içinde yer alan ve Manasçı tabir edilen destan anlatıcıları, ...

20.7 TL 23,15 TL -10%

, Kaşgarlının Tarihçi Torunu

Kaşgarlı'nın Tarihçi Torunu

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Türk kültür ve siyasi tarihine değerli katkılarını bulunan tarihçi Reşat Genç, akademik hayatına pek çok kitap, makale ve araştırma sığdırmış bir isimdir. ...

37.8 TL 42,50 TL -10%

Reşat Genç, Kaşgarlı Mahmud’a Göre 11.Yüzyılda Türk Dünyası

Kaşgarlı Mahmud’a Göre 11.Yüzyılda Türk Dünyası
Reşat Genç
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Türk kültür tarihinin en önemli eserlerinden biri de Kaşgarlı Mahmud?un yazmış olduğu ?Divânu Lugat?it-Türk? adlı eserdir. XI. yüzyıl Türk dünyası kültür ...

37.8 TL 42,50 TL -10%

, Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi

Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Felsefe ve mantık alanında önemli eserler vermiş olan Necati Öner adına hazırlanan bu armağan kitapta değerli akademisyenin biyografisinin ve düşünce ...

51.3 TL 57,50 TL -10%

Bayram Kodaman, Bilal N.Şimşir Armağanı

Bilal N.Şimşir Armağanı
Bayram Kodaman
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Türk diplomasisine ve dolayısıyla bu yolda ülkemize yaptığı üstün hizmetler ile tanınan Bilal N. Şimşir aynı zamanda bilimsel alanda yaptığı çalışmalar ve bu ...

37.8 TL 42,50 TL -10%

, Bengü Belak-Ahmet Bican Ercilasun Armağanı

Bengü Belak-Ahmet Bican Ercilasun Armağanı

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Türkoloji biliminin hayattaki nadir şahsiyetlerinden olan Prof. Dr. Ahmet Ercilasun için hazırlanan bu armağan eser, Türk dili ve Türk tarihi hakkında ...

51.3 TL 57,50 TL -10%

, Alkış Bitiği-Kemal Eraslan Armağanı

Alkış Bitiği-Kemal Eraslan Armağanı

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Çağatay Han dönemi Türk edebiyatı eserlerini doğru okunuşları ile günümüze kavuşturan Kemal Eraslan adına hazırlanan bu armağan kitap eski Türk dilleri ...

37.8 TL 42,50 TL -10%

Vahit Türk, Ali Şir Nevayi-Vakfiye

Ali Şir Nevayi-Vakfiye
Vahit Türk
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Türk edebiyatının ve ilim hayatının önemli şairlerinden Ali Şir Nevâyî?nin Vakfiye eseri, şairin vakıf senedi metnini içermektedir. Filolojik açıdan ...

28.8 TL 32,50 TL -10%

Kolektif, Türk Dünyası Masal Araştırmaları

Türk Dünyası Masal Araştırmaları
Kolektif
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Masallar, yazılı kültürün yaygın olmadığı eski çağlarda geniş halk kitleleerinin hâl, geçmiş ve geleceğe ait algı, duygu, düşünce, hayal ve beklentilerini ...

40.5 TL 45,00 TL -10%

Leyla Karahan, Türklük Biliminin Ulu Çınarı-Zeynep Korkmaz Armağanı

Türklük Biliminin Ulu Çınarı-Zeynep Korkmaz Armağanı
Leyla Karahan
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Zeynep Korkmaz, Türk dilinin tarihi gelişimi, ses ve dilbilgisel konularında kalıcı eserler bırakarak Türk kültürüne ışık tutmuş bir türkologdur. Bugüne kadar ...

40.5 TL 45,00 TL -10%

Kolektif, Türkmen Bilgesi-Fikret Türkmen Armağanı

Türkmen Bilgesi-Fikret Türkmen Armağanı
Kolektif
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Yeni yetişen ve yetişecek araştırmacılara hazine değerinde çalışmalar bırakan Fikret Türkmen?e ithaf edilen bu armağan kitap; Türk Edebiyatı, Türk Halk ...

30.6 TL 34,00 TL -10%

Gantuul Odont, Türkçe Moğolca-Moğolca Türkçe Konuşma Kılavuzu

Türkçe Moğolca-Moğolca Türkçe Konuşma Kılavuzu
Gantuul Odont
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Günlük konuşma dilinde hayatın hemen her sahnesinde neyi nasıl soracağımızı, sorulduğunda nasıl cevap vereceğimizi bilmek; hangi tür söz kalıplarını ...

22.5 TL 25,00 TL -10%

Kolektif, Türk Moğol Araştırmaları-Prof.Dr.Tuncer Gülensoy Armağanı

Türk Moğol Araştırmaları-Prof.Dr.Tuncer Gülensoy Armağanı
Kolektif
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Türk Moğol Araştırmaları adlı eser, Prof.Dr. Tuncer Gülensoy için hazırlanmış, Türkçe, Moğolca, Rusça, Almanca ve İngilizce makalelerden oluşmaktadır. Türk ...

31.5 TL 35,00 TL -10%

Kolektif, Türk Kültürü Araştırmaları-Yaşar Kalafat Armağanı

Türk Kültürü Araştırmaları-Yaşar Kalafat Armağanı
Kolektif
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Uzun yıllar Türk halk inançları üzerine araştırmalar yapan ve bu Alana birçok araştırma kazanan bir bilim adamıdır Yaşar Kalafat. Kendisine ithaf edilen ...

30.6 TL 34,00 TL -10%

Kolektif, Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri-Saim Sakaoğlu Armağanı

Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri-Saim Sakaoğlu Armağanı
Kolektif
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Türk sözlü Kültür araştırmaları ve eski deyişle Türk folkloru konusunda önemli bir bilim adamı olan Saim Sakaoğlu adına hazırlanan bu armağan eser, Türk Halk ...

36 TL 40,00 TL -10%

Kolektif, Türk Edebiyatına Açılan Pencere-İnci Enginün Armağanı

Türk Edebiyatına Açılan Pencere-İnci Enginün Armağanı
Kolektif
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Türk edebiyatının değerli akademisyenlerinden biri olan İnci Enginün adına hazırlanan bu armağan kitap, hatıra ve şiir incelemelerinden siyasetin yansıdığı ...

40.5 TL 45,00 TL -10%