Toplam 41 adet ürün
 
Musa Şamil Yüksel, 75.Doğum Yılında Prof.Dr.İsmail Aka’ya Armağan-Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür

75.Doğum Yılında Prof.Dr.İsmail Aka’ya Armağan-Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür
Musa Şamil Yüksel
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Timurlular tarihine yönelik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. İsmail Aka?ya ithaf edilen armağan kitapta tarihi dönemler başlıklar altında gruplanmış ...

51.75 TL 57.50 TL -10%

Bülent Bayram, Şuyın Hivetiri’nin Ulıp Destanı

Şuyın Hivetiri’nin Ulıp Destanı
Bülent Bayram
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Destanlar milletlerin varlığıyla övündükleri değerlerden birisi olarak önemli işlevlere sahiptir. Çuvaş Türklerinin Şuyın Hivetiri isimli şairi sözlü edebiyat ...

27 TL 30 TL -10%

Elga Borisovna Vadetskaya, Sibirya Kurganları

Sibirya Kurganları
Elga Borisovna Vadetskaya
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Türk dünyasına kazandırılan bu çeviri eserde arkeolog, etnograf, sosyal antropolog, halkbilimci ve tarihçiler için olduğu kadar sıradan okuyucunun da ilgisini ...

20.25 TL 22.50 TL -10%

Nadejda Petrovna Direnkova, Sibirya Halklarının Şaman Kostümleri

Sibirya Halklarının Şaman Kostümleri
Nadejda Petrovna Direnkova
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

İslamiyet öncesinde Türkler dini bakımdan kamlık olarak tanımlanan Tengricilik adı verilen ?bir olan Tanrı? inancı üzerine ibadet ederlerdi. Bu dini ...

20.25 TL 22.50 TL -10%

Mustafa Kafalı, Ötemiş Hacıya Göre Cuci Ulusunun Tarihi

Ötemiş Hacı'ya Göre Cuci Ulusu'nun Tarihi
Mustafa Kafalı
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Cengiz İmparatorluğu?nun dört bölümü içinde en uzun ömürlü ve devamlı olanı Cuci Hanlığı idi. Bugüne kadar birçok başarılı çalışma ile Cuci Hanlığının tarihi ...

29.25 TL 32.50 TL -10%

Kolektif, Müjgan Cunbur Armağanı

Müjgan Cunbur Armağanı
Kolektif
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Akademi hayatı boyunca birçok Üstün Hizmet Ödülü?ne layık görülen Müjgân Cunbur kütüphanecilik ve yazma eserler alanında çok önemli hizmetler vermiştir. Adına ...

38.25 TL 42.50 TL -10%

Bülent Gül, Moğolca İbni Mühenna Lügati

Moğolca İbni Mühenna Lügati
Bülent Gül
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

İbni Mühennâ Lügati, Türk-Moğol Kültür hayatının önemli bir sürecine ışık tutacak değerli söz varlığına sahip bir eser olarak kabul edilmektedir. Çok dilli ...

38.25 TL 42.50 TL -10%

Bülent Gül, Moğol Atasözleri

Moğol Atasözleri
Bülent Gül
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Moğol Atasözleri adlı kitapta, Moğol atasözlerinin yapısal özellikleri ve Türk atasözleri ile karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca Türkçe çevirilerinin de ...

29.25 TL 32.50 TL -10%

Mehmet Çeribaş, Kırgız Türklerinin Destancılık Geleneği ve Er Soltonoy Destanı

Kırgız Türklerinin Destancılık Geleneği ve Er Soltonoy Destanı
Mehmet Çeribaş
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Kırgız Türklerinin sözlü edebiyatta üretkenliklerine dair bilgilerin zenginginleşmesini sağlayan bu eserde Kırgız Türklerinin destan geleneği ve Er Soltonoy ...

42.75 TL 47.50 TL -10%

Kolektif, Kaygusuz’un Bilge Torunu

Kaygusuz’un Bilge Torunu
Kolektif
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Çalışmaları, daha ziyade Türk halk edebiyatı ve dini-tasavvufî Türk edebiyatı üzerinde yoğunlaşan Abdullah Güzel, Türkçenin doğru kullanılması, geliştirilmesi ...

45 TL 50 TL -10%

Mehmet Vefa Nalbant, Karışık Dilli Kuran Tesfiri

Karışık Dilli Kur'an Tesfiri
Mehmet Vefa Nalbant
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Türkçenin yeni coğrafyalarda şekillenmeye başladığı fakat birtakım siyasi, sosyal ve kültürel sebeplerle tam olgunlaşmadığı zamanlara ait olan geçiş dönem ...

42.30 TL 47 TL -10%

Faruk Gökçe, Gramerleşme Teorisi ve Türkçe Fiil Birleşmeleri

Gramerleşme Teorisi ve Türkçe Fiil Birleşmeleri
Faruk Gökçe
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Gramerleşme  Teorisi ve Türkçe Fiil Birleşmeleri adlı eser Türk dilinde fiil birleşmelerinin bir alt türünü oluşturan art-fiil yapılarını eski ve yeni Oğuz ...

33.75 TL 37.50 TL -10%

Nezir Temur, Folklor ve İdeoloji

Folklor ve İdeoloji
Nezir Temur
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Folklor ve İdeoloji ?Sovyetler Birliği Döneminde Kırgızistan?da Folklor Politikaları ve Çalışmaları 1917-1958? adlı kitap, dört bölümden oluşmaktadır. ...

33.75 TL 37.50 TL -10%

Dursun Yıldırım, Elyazması Bir Kitap Türü-Cönk Cöng

Elyazması Bir Kitap Türü-Cönk Cöng
Dursun Yıldırım
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Kayıp bir cöngü fotokopilerden istifade ederek yeniden kültür mirasına katma düşüncesi ile yola çıkılarak hazırlanan bu çalışma, cönk adlı defter türünün ...

24.75 TL 27.50 TL -10%

Bülent Bayram, Çavuş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları

Çavuş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları
Bülent Bayram
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar) adlı eser Türk boyları arasında dil özellikleri ve dini inanışları bakımından araştırmacıların özel bir ...

27 TL 30 TL -10%

Kolektif, Çağdaş Türk Düşüncesinin İnşası Yolunda

Çağdaş Türk Düşüncesinin İnşası Yolunda
Kolektif
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

İlahiyat profesörü, akademisyen, felsefeci ve  araştırmacı kimlikleriyle Türk kültürünün önemli isimlerinden olan Süleyman Hayri Bolay, Çağdaş Türk ...

33.75 TL 37.50 TL -10%

Yavuz Kartallıoğlu, Çağdaş Moğolcanın Grameri

Çağdaş Moğolcanın Grameri
Yavuz Kartallıoğlu
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Moğol dilinin ses ve şekil bilgisini Ses Bilgisi, Kökler ve Yapım Ekleri, Kelime ana başlıklarıyla aktaran eser, Türk-moğol tarihi ve Kültür ilişkileri ...

24.75 TL 27.50 TL -10%

Leonid Pavloviç Potapov, Altaylılar

Altaylılar
Leonid Pavloviç Potapov
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Altaylılar hakkında makalelerden oluşan bu çalışma, Türk kültürü ve Türk halkbilimi alanlarında çalışan araştırmacıların yanı sıra Türk kültürüne, özellikle ...

24.75 TL 27.50 TL -10%

Nadejda Petrovna Direnkova, Altay ve Teleüt Türklerinde Şamanizm

Altay ve Teleüt Türklerinde Şamanizm
Nadejda Petrovna Direnkova
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

İslamiyet öncesinde Türkler dini bakımdan kamlık olarak tanımlanan Tengricilik adı verilen ?bir olan Tanrı? inancı üzerine ibadet ederlerdi. Bu dini ...

24.75 TL 27.50 TL -10%

Vahit Türk, Ali Şir Nevayi-Münacat Çihil Hadis Nazmül Cevahir Kitab-ı Sıracül Müslimin

Ali Şir Nevayi-Münacat Çihil Hadis Nazmü'l Cevahir Kitab-ı Sıracü'l Müslimin
Vahit Türk
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

Türk edebiyatının en büyük şâirlerinden biri olduğu kadar, aynı zamanda âlim ve devlet adamı olarak edebiyat, dil ve kültür tarihimizde  yerini almış bulunan ...

38.25 TL 42.50 TL -10%