Toplam 7 adet ürün
 
Abdülbaki Gölpınarlı, Müminlerin Emiri Hz.Ali

Müminlerin Emiri Hz.Ali  

Abdülbaki Gölpınarlı  
Kapı Yayınları  

Abdülbaki Gölpınarlı, Müminlerin Emini Hz. Ali eseriyle tarafsız bir biyografi sunuyor. Önce Hz. Ali?nin, peygamberin zamanındaki ve sonraki hayatını, ...

37 25.90 TL
Fatih Yücel, Rıfat Özçöllü, Emir Tali, Abdülbaki Gölpınarlı, Nehcül Belaga

Nehcü'l Belaga  

Fatih Yücel, Rıfat Özçöllü, Emir Tali, Abdülbaki Gölpınarlı  
Kapı Yayınları  

Fasâhat ve belagatte gerçekten de eşi bulunmayan; mevzu bakımından İslâm dininin esaslarına, o esasların gerektirdiği hükümlere değinen; bunları İslâm ...

37 25.90 TL
35% Gökçen Yanlı, Ahmet Bozkurt, Alen Taşçioğlu, Burcu Bilir, Yasemin Çatal, Abdülbaki Gölpınarlı, İbtida-Name

İbtida-Name  

Gökçen Yanlı, Ahmet Bozkurt, Alen Taşçioğlu, Burcu Bilir, Yasemin Çatal, Abdülbaki Gölpınarlı  
İnkılap Kitabevi  

Gel de şu varlık perdesinden kurtul; Tanrı şarabıyla sarhoş ol.Çünkü iki kere doğmak şarttır: Biri anadan, öbürü bedenden doğmak." -Sultan Veled- Velednâme ...

39.00 25.35 TL
Fatih Yücel, Eda Ayhangil, Rıfat Özçöllü, Abdülbaki Gölpınarlı, Yeni Gülzar-ı Haseneyn

Yeni Gülzar-ı Haseneyn  

Fatih Yücel, Eda Ayhangil, Rıfat Özçöllü, Abdülbaki Gölpınarlı  
Kapı Yayınları  

Huseyn, Yezîd'in saltanatından itibaren iki şeyden birini yapabilirdi: Zilletle yaşamak, izzetle ölmek. Huseyn, İkincisini üstün buldu. Savaşa girişti. ...

18 12.60 TL
Kübra Altıntaş, Rıfat Özçöllü, Abdülbaki Gölpınarlı, Nail-i Kadim

Nail-i Kadim  

Kübra Altıntaş, Rıfat Özçöllü, Abdülbaki Gölpınarlı  
Kapı Yayınları  

Nailî Mustafa, Türk Divan Edebiyatı'nın en seçkin örneklerini meydana getirmiş, XVII. yüzyılın en kudretli şairlerinden. Kendinden sonra gelen bütün şairlerde, ...

16 11.20 TL
Kübra Altıntaş, Rıfat Özçöllü, Abdülbaki Gölpınarlı, Şeyh Galip

Şeyh Galip  

Kübra Altıntaş, Rıfat Özçöllü, Abdülbaki Gölpınarlı  
Kapı Yayınları  

Şeyh Galip'in Hz. Mevlana'ya bağlılığını Hüsn ü Aşk'taki şu beyitte görürüz. Esrârını Mesnevî'den aldım Çaldım veli mîri mâlı çaldım Galip en sade sözü bile ...

16 11.20 TL
Kübra Altıntaş, Rıfat Özçöllü, Abdülbaki Gölpınarlı, Kaygusuz Abdal Hatayi Kul Himmet

Kaygusuz Abdal Hatayi Kul Himmet  

Kübra Altıntaş, Rıfat Özçöllü, Abdülbaki Gölpınarlı  
Kapı Yayınları  

Kaygusuz Abdal, düşünceleri, dünya görüşü, din algısı, terimleri ve müstehzi edasıyla Halk Edebiyatı içinde Alevi-Bektaşi Edebiyatı'nın kurucusu. İlhamını ise ...

15 10.50 TL