Toplam 9 adet ürün
 
Abdullah Demir, Arşiv Belgeleri Işığında Halveti Şeyhi Molla Hasan Banuki ve Zaviyeleri

Arşiv Belgeleri Işığında Halveti Şeyhi Molla Hasan Banuki ve Zaviyeleri  

Abdullah Demir  
Araştırma Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Abdullah Demir, Rüzgara Söz Bıraktım

Rüzgara Söz Bıraktım  

Abdullah Demir  
Günizi Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Abdullah Demir, Gecemde Düş Kaçağı

Gecemde Düş Kaçağı  

Abdullah Demir  
Günizi Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Abdullah Demir, İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı  

Abdullah Demir  
Pegem A Yayıncılık  

Bilişim teknolojilerinin hızla gelişimine paralel olarak önemi gün geçtikçe artan internet, artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasındaki yerini almıştır. Buna ...

40% Abdullah Demir, Şeyhülislam Ebussuud Efendi

Şeyhülislam Ebussuud Efendi  

Abdullah Demir  
Ötüken Neşriyat  

Ebussuud Efendi, Devlet-i Aliyye(=Yüce Devlet)in bir hukuk formasyonu olarak en ileri seviyeye erişmesinde, İslâm hukukunun siyasi otorite ile, örf ve ... 

22.22 13.33 TL
Abdullah Demir, Gecemde Düş Kaçağı

Gecemde Düş Kaçağı  

Abdullah Demir  
Ozan Yayıncılık  

Orada çamur gülüşler, orada ölüm söyleşmeleri vardır. Ama orada şiir de vardır. Şiir; yaşama ve insana dair bütün iyi ve güzel şeylerin dudaklarında, ...

Abdullah Demir, Rüzgara Söz Bıraktım

Rüzgara Söz Bıraktım  

Abdullah Demir  
Ozan Yayıncılık  

Nedir Şiir? Bir duygunun, bir düşüncenin, bir iletinin sözcükler ya da dizeler aracılığıyla dışavurulması, başkalarına aktarılması mı? Uzun soluklu bir yazın ...

40% Abdullah Demir, Tarihten Günümüze Rus Yayılmacılığı ve Yeni Kurulan Cumhuriyetler

Tarihten Günümüze Rus Yayılmacılığı ve Yeni Kurulan Cumhuriyetler  

Abdullah Demir  
Ötüken Neşriyat  

Toplumlar için yıldızının parladığı anlar vardır. Bu zaman dilimleri çok kısadır. Bir yıldızın bir anda çıkıp kaybolmasıyla ifade edilmesi de bunun içindir. ...

27.00 16.20 TL
Abdullah Demir, Aşkın Lal Zamanı Çürümüş Kent Ya Da

Aşkın Lal Zamanı Çürümüş Kent Ya Da  

Abdullah Demir  
Günizi Yayıncılık  

Kız Kulesi zaman en güzel çocuğunu öldürüyor ben ateşe verirken Kız Kulesini gecenin şehvetiyle tutuşmuş ay bütün aşklar yangın yeridir şimdi balıkçıların ...