Toplam 8 adet ürün
 
30% Ahmet Cevizci, 17. Yüzyıl Felsefesi

17. Yüzyıl Felsefesi  

Ahmet Cevizci  
Say Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

45.00 31.50 TL
30% Ahmet Cevizci, Uygulamalı Etik

Uygulamalı Etik  

Ahmet Cevizci  
Say Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30.00 21.00 TL
30% Ahmet Cevizci, Aydınlanma Felsefesi

Aydınlanma Felsefesi  

Ahmet Cevizci  
Say Yayınları  

Aydınlanma nedir? Aydınlanmayı bir ideoloji olarak mı yoksa bir süreç veya birtakım düşünsel ya da pratik süreçler bütünü olarak mı görmek gerekir? Onu yaşanan ...

47.50 33.25 TL
30% Ahmet Cevizci, Metafiziğe Giriş

Metafiziğe Giriş  

Ahmet Cevizci  
Say Yayınları  

Ahmet Cevizci'nin farklı kaynaklardan derleyerek oluşturduğu bu eser, felsefenin en temel disiplini olsa da nedense çok fazla anlaşılamayan metafiziğin ...

35.00 24.50 TL
30% Ahmet Cevizci, Ortaçağ Felsefesi

Ortaçağ Felsefesi  

Ahmet Cevizci  
Say Yayınları  

Bin yıllık bir döneme tekabül eden ve Hıristiyan, İslam, Yahudi ve Bizans felsefelerinden oluşan ortaçağ felsefesi, Tanrı'nın varlığı, yaratılışın anlamı ve ...

40.00 28.00 TL
30% Ahmet Cevizci, Artemis İrem, İlkçağ Felsefesi

İlkçağ Felsefesi  

Ahmet Cevizci, Artemis İrem  
Say Yayınları  

İlkçağ Felsefesi İyonya Okulu'ndan Yeni-Platonculuğa dek antikçağa egemen olan felsefe akımlarını inceleyen bir çalışma olarak kaleme alınmıştır. Kitap Thales, ...

45.00 31.50 TL
30% Platon, Furkan Akderin, Ahmet Cevizci, Kritias - Kharmides

Kritias - Kharmides  

Platon, Furkan Akderin, Ahmet Cevizci  
Say Yayınları  

Platon, hiç kuşku yok ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına ...

10.00 7.00 TL
15% Ahmet Cevizci, Felsefeye Giriş

Felsefeye Giriş  

Ahmet Cevizci  
Nobel Akademik Yayıncılık  

Felsefeye Giriş, bir disiplin ve entelektüel faaliyet olarak felsefeye giriş yapmayı amaçlayan kimseler için kaleme alınmıştır. Eser, bu girişi felsefenin ...

33 28.05 TL