Toplam 4 adet ürün
 
Ahmet Saban, Her Yönüyle Namaz

Her Yönüyle Namaz  

Ahmet Saban  
Kerem Yayıncılık  

Yol­da kar­şı­laş­tı­ğı­mız­da, ezan oku­nu­yor­du. - Gel se­ni ca­mi­ye gö­tü­re­yim de­dim. Bu­gün Cu­ma bi­li­yor­sun. - Sen de be­nim ca­mi­ye ...

Ramazan Arı, Ahmet Saban, Sınıf Yönetimi

Sınıf Yönetimi  

Ramazan Arı, Ahmet Saban  
Yazarın Kendi Yayını  

Grup Davranışını Yönetme Öğrencilerde sorumluluğu, bağımsız davranmayı ve işbirliğini artırmak için öğretmenler grup davranışını yönetmeyi öğrenmelidirler. ...

Ahmet Saban, Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitim

Çoklu Zeka Teorisi ve Eğitim  

Ahmet Saban  
Nobel Yayın Dağıtım  

Çoklu zekâ teorisi, bütün çocukların sahip oldukları doğal veya gizil güçleri, potansiyelleri ve yetenekleri bulmayı ve onları geliştirmeyi vurgulayan bir ...

Ahmet Saban, Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar

Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori ve Yaklaşımlar  

Ahmet Saban  
Nobel Yayın Dağıtım  

Öğrenme - Öğretme Süreci kitabının amacı; çeşitli öğrenme-öğretme teorilerinin ışığı altında, öğrencilerin aktif, katılımcı, iş birlikçi ve sürekli ...