Toplam 3 adet ürün
 
20% Ahmet Şimşek, Ayten Kiriş, Banu Çulha Özbaş, Erkan Dinç, Gülin Karabağ, İbrahim Hakkı Öztürk, Ramazan Kaya, Selahattin Kaymakçı, Sezai Öztaş, Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı  

Ahmet Şimşek, Ayten Kiriş, Banu Çulha Özbaş, Erkan Dinç, Gülin Karabağ, İbrahim Hakkı Öztürk, Ramazan Kaya, Selahattin Kaymakçı, Sezai Öztaş  
Pegem A Yayıncılık  

2000li yıllarda her alanda çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Yaşanan bu değişimin en fazla etkilediği alanlardan birisi eğitimdir. Eğitim kurumları ...

35 28.00 TL
Ahmet Şimşek, Tarih Nasıl Yazılır? (Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji)

Tarih Nasıl Yazılır? (Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji)  

Ahmet Şimşek  
Tarihçi Kitabevi  

Elinizdeki eserin hazırlanış gerekçesi önceki örneklerinin hazırlanış gerekçesinden oldukça farklıdır. A. Zeki Velidî Toganın tarihin ancak vakanüvistlerden ve ...

25.93 18.15 TL
Ahmet Şimşek, Ali Satan, Milli Tarihin İnşası (Makaleler)

Milli Tarihin İnşası (Makaleler)  

Ahmet Şimşek, Ali Satan  
Tarihçi Kitabevi  

Romantik bir söylemle, Osmanlı Devletinin küllerinden doğan yeni Türk Devletinin uluslaşma öyküsünü tarihyazımı bağlamında içinde barındıran bu kitap, ...