Toplam 11 adet ürün
 
35% Ali Akyıldız, Sürgün Sefir Sadullah Paşa (Hayatı İntiharı Yazıları)

Sürgün Sefir Sadullah Paşa (Hayatı İntiharı Yazıları)  

Ali Akyıldız  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

20.37 13.24 TL
Ali Akyıldız, Kağıt Para Osm.Finans Sisteminde Dönüm Nok.Eren

Kağıt Para Osm.Finans Sisteminde Dönüm Nok.Eren  

Ali Akyıldız  
Eren Yayıncılık  

Bu eserde Osmanlı Devletinde kağıt para uygulaması ve sosyo-ekonomik etkileri ele alınmış, kağıt para (Kaime) konusunun tamamını kapsayan bu araştırma, birinci ...

Ali Akyıldız, Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri

Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri  

Ali Akyıldız  
Kültür Bakanlığı Yayınları  

Hazırladığımız kitap dört bölümden oluşmaktadır. Giriş mahiyetindeki birinci bölümde, Osmanlı Devletinde Avrupa şirket hukukunun gelişimi; ikinci bölümde, bu ...

35% Ali Akyıldız, Haliçte Seyrüsefer<br>Haliç Vapurları Şirketi (Ciltli)

Haliç'te Seyrüsefer
Haliç Vapurları Şirketi (Ciltli)
 

Ali Akyıldız  
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları  

Bundan tam 150 yıl önce, 1857 yılının ilk aylarından Tophane Müşiri Rodoslu Ahmed Fethi Paşa, birkaç küçük vapurla Haliç iskeleleri arasında yolcu ...

41.67 27.09 TL
30% Ali Akyıldız, Ankanın Sonbaharı

Anka'nın Sonbaharı  

Ali Akyıldız  
İletişim Yayınevi  

Elinizdeki kitap, Osmanlı Devletinin, son yüzyılında Avrupa karşısında gösterdiği direnişi, verdiği iktisadi var olma kavgasını ve bu süreçte uluslararası ...

34 23.80 TL
Ali Akyıldız, Kağıt Para ve Sosyo-Ekonomik Etkileri Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası

Kağıt Para ve Sosyo-Ekonomik Etkileri Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası  

Ali Akyıldız  
Eren Yayıncılık  

Bu eserde Osmanlı Devletinde kağıt para uygulaması ve sosyo-ekonomik etkileri ele alınmış, kağıt para (Kaime) konusunun tamamını kapsayan bu araştırma, birinci ...

Ali Akyıldız, Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı Refia Sultan

Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı Refia Sultan  

Ali Akyıldız  
Tarih Vakfı Yurt Yayınları  

Sultan Abdülmecidin kızı Refia Sultan 1842de Beşiktaş Sarayında doğdu, 1880de öldü. İyi bir eğitim gördü, müzik dersleri aldı. Zamanı gelince de evlendirildi. ...

30% Ali Akyıldız, Para Pul Oldu Osmanlıda Kağıt Para, Maliye ve Toplum

Para Pul Oldu Osmanlı'da Kağıt Para, Maliye ve Toplum  

Ali Akyıldız  
İletişim Yayınevi  

Osmanlı İmparatorluğunda kağıt paranın (kaime) kullanımı imparatorluğun yaşadığı uzun modernleşme sürecinde dikkat çekici bir deneyimdir. Kapitalizmin kendi ...

52 36.40 TL
Ali Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856)

Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilatında Reform (1836-1856)  

Ali Akyıldız  
Eren Yayıncılık  

Bu araştırmada, Osmanlı batılılaşmasının gerektiği gibi anlaşılabilmesi için Tanzimat öncesi Osmanlı teşkilat ve müesseseleri, ana hatlarıyla ortaya konulmuş; ...

Ali Akyıldız, Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri Ottoman Securities

Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri "Ottoman Securities"  

Ali Akyıldız  
Tarih Vakfı Yurt Yayınları  

Hazırladığımız kitap dört bölümden oluşmaktadır. Giriş mahiyetindeki birinci bölümde, Osmanlı Devletinde Avrupa şirket hukukunun gelişimi; ikinci bölümde, bu ...

83.33 54.16 TL
Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme

Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme  

Ali Akyıldız  
İletişim Yayınevi  

Osmanlı Devletinin klasik bürokratik yapısı, modernleşme sürecinin etkisiyle 19. yüzyılda köklü bir değişim geçirmişti. Daha önce yayımladığımız Para Dul Oldu: ...

33 23.10 TL