Toplam 9 adet ürün
 
Ali Balcı, Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Ali Balcı
Pegem A Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -27%

Ali Balcı, Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü

Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü
Ali Balcı
Tek Ağaç Yayınevi

-İÇİNDEKİLER- - Önsöz - İçindekiler - Türkçe-İngilizce Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü - Eğitim Yönetimi Terimlerinin Türkçeden İngilizceye Dizini Eğitim ...

0 TL

Ali Balcı, Karekök YGS-LYS Coğrafya

Karekök YGS-LYS Coğrafya
Ali Balcı
Karekök Yayınları

Karekök YGS-LYS ...                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL

Ali Balcı, Etkili Okul

Etkili Okul
Ali Balcı
Pegem A Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -27%

Ali Balcı, Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri

Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri
Ali Balcı
Pegem A Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -27%

Ali Balcı, Örgütsel Gelişme Kuram ve Uygulama

Örgütsel Gelişme Kuram ve Uygulama
Ali Balcı
Pegem A Yayıncılık

Hayatımızın en değişmez gerçeği, değişmenin kendisidir. Bu yargı, örgütler için de doğrudur. Pek tabiidir ki değişmenin olumlu yönde olması istenir ve ...

0 TL 0 TL -27%

Ali Balcı, Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji ve Taktikler

Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji ve Taktikler
Ali Balcı
Pegem A Yayıncılık

Örgütsel sosyalleşme hem bireyin doyumu, hem de örgütün etkililiği için vazgeçilmez bir kavramdır. Çünkü, insanın örgüte uyumu, üretkenliği, başarısı, ...

0 TL 0 TL -27%

Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler
Ali Balcı
Pegem A Yayıncılık

Sorun çözme, karar verme, öğrenme ve araştırma, insan yaşamının kaçınılmaz süreçleridir. Bu süreçler arasında büyük bir paralellik ve karşılıklı bağlılık ...

0 TL 0 TL -27%

Ali Balcı, Öğretim Elemanının İş Stresi

Öğretim Elemanının İş Stresi
Ali Balcı
Nobel Yayın Dağıtım

Stres çağdaş insan yaşamının her zaman ve mekânında karşı karşıya kaldığı ve/veya karşılaşacağı bir olgudur. Bu olgu göz önünde bulundurularak kitapta, önce ...

0 TL