Toplam 5 adet ürün
 
Ali Budak, Mağdurun Hikayesi (İlk Sefiller Tercümesi)

Mağdurun Hikayesi (İlk Sefiller Tercümesi)  

Ali Budak  
Bilge Kültür Sanat  

Osmanlı İmparatorluğu'nda, Fénelon'un Telemaque'ından sonra tercüme edilen ikinci Batılı roman Victor Hugo'nun Les Misérables'ıdır. Eser, Mağdûrîn Hikâyesi ...

16 10.40 TL
Ali Budak, Mecmua-i Fünun (Osmanlının İlk Bilim Dergisi)

Mecmua-i Fünun (Osmanlı'nın İlk Bilim Dergisi)  

Ali Budak  
Bilge Kültür Sanat  

Osmanlı İmparatorluğunun resmî ilk sivil bilim örgütlenmesi olan Cemiyet-i İlmiyye-i Osmâniyye tarafından 1862 yılında çıkarılmaya başlanan Mecmûa-i Fünûn, adı ...

23.00 14.95 TL
Ali Budak, Muhaverat-ı Hikemiyye

Muhaverat-ı Hikemiyye  

Ali Budak  
Bilge Kültür Sanat  

Münif Efendi imzasıyla hicrî 1276 (1859) yılında yayımlanan Muhâverât-ı Hikemiyye, Batı dillerinden Türkçeye çevrilen ilk edebî ve felsefî eser unvanını ...

18 11.70 TL
Ali Budak, Batılılaşma ve Türk Edebiyatı

Batılılaşma ve Türk Edebiyatı  

Ali Budak  
Bilge Kültür Sanat  

Osmanlı yöneticileri, XVIII. asrın başlarında, askerliğe, bilime ve tek¬nolojiye dair yeniliklere yönelirken, farkında olmadan, hayatın her alanında ve sanatta ...

52.00 33.80 TL
Ali Budak, Edebiyat ve Hayat

Edebiyat ve Hayat  

Ali Budak  
Kitabevi Yayınları  

Edebiyat, sadece hayata ayna tutmak değil, aynı zamanda ona bir yön vermek çabasıdır. Şairler ve yazarlar, yaşantılarını kendi merceklerinden binbir renkte ...