Toplam 19 adet ürün
 
Ali Yaşar Sarıbay, Siyaset, Demokrasi ve Kimlik

Siyaset, Demokrasi ve Kimlik  

Ali Yaşar Sarıbay  
Ezgi Kitabevi Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Süleyman Seyfi Öğün, Ali Yaşar Sarıbay, Politikbilim

Politikbilim  

Süleyman Seyfi Öğün, Ali Yaşar Sarıbay  
Alfa Aktüel Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35% Ali Yaşar Sarıbay, Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji

Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji  

Ali Yaşar Sarıbay  
Everest Yayınları  

Politik Sosyolojinin yaygın tanımı, devlet-toplum ilişkisini inceleyen bîr disiplin şeklinde yapılır. Fakat, bu tanımdan hareketle yapılan çözümlemeler, genel ...

11.11 7.22 TL
Ali Yaşar Sarıbay, Toplumun Mantığı

Toplumun Mantığı  

Ali Yaşar Sarıbay  
Alfa Aktüel Yayınları  

Mantık Metodoloji Metodojik örnekler: Weber, Durkheım, Luhmann Weber, Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu: Güncel bir değerlendirme Durkheim, din, ...

20.00 17.00 TL
Ali Yaşar Sarıbay, Süleyman Seyfi Öğün, Türkiyede Politik Değişim ve Modernleşme

Türkiye'de Politik Değişim ve Modernleşme  

Ali Yaşar Sarıbay, Süleyman Seyfi Öğün  
Alfa Aktüel Yayınları  

Politikbilim, sosyal bilimler alanında genç bir disiplin olmasına karşın, insan düşüncesine yeni boyutlar kazandırmıştır, yeni ufuklar açmıştır. Yeni keşifler ...

22.22 18.89 TL
Ali Yaşar Sarıbay, Türkiyede Modernleşme Din ve Parti Politikası MSP Örnek Olayı

Türkiye'de Modernleşme Din ve Parti Politikası MSP Örnek Olayı  

Ali Yaşar Sarıbay  
Alan Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ali Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman, Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam

Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam  

Ali Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman  
Vadi Yayınları  

... Postmodernite, Sivil Toplum ve İslamın yazarı olan Ali Yaşar Sarıbayla E. Fuat Keymanın beraber derledikleri bu kitapta yer alan yazılar, küreselleşmenin, ...

Ali Yaşar Sarıbay, Postmodernite Sivil Toplum Ve İslam

Postmodernite Sivil Toplum Ve İslam  

Ali Yaşar Sarıbay  
İletişim Yayınevi  

Bu kitap, Türkiyede son yıllarda entellektüel ve akademik çevrelerin dolaylı veya dolaysız en fazla tartıştığı üç meseleyi, postmoderniet, sivil toplum ve ...

5.74 4.02 TL
35% Ali Yaşar Sarıbay, Global Toplumda Din ve Türkiye

Global Toplumda Din ve Türkiye  

Ali Yaşar Sarıbay  
Everest Yayınları  

Global toplumda kimlikleri bina etmede nihai bir kaynak yoktur. Kimliklerin, söylemlerin, eylemlerin, nihayet politikaların konjonktüre uygun bir doğası, ...

12 7.80 TL
Ali Yaşar Sarıbay, Türkiyede Politik Değişim ve Modernleşme

Türkiye'de Politik Değişim ve Modernleşme  

Ali Yaşar Sarıbay  
Alfa Basım Yayın  

Esas itibariyle ders metaryali olarak hazırlanan bu kitap, çeşitli üniversitelerde kullanıldı ve kullanılmaya devam etmekte. Kitap, bu yeni içeriğiyle ...

Ali Yaşar Sarıbay, Türkiyede Demokrasi ve Politik Partiler

Türkiye'de Demokrasi ve Politik Partiler  

Ali Yaşar Sarıbay  
Alfa Basım Yayın  

Modern demokrasileri politik partiler olmadan düşünmek olanaksızdır. Politikbilim literatürüne baktığımızda, ancak Ortadoğudaki bazı geleneksel küçük devletler ...

10 7.00 TL
Ali Yaşar Sarıbay, Süleyman Seyfi Öğün, Politikbilim

Politikbilim  

Ali Yaşar Sarıbay, Süleyman Seyfi Öğün  
Alfa Basım Yayın  

Politika olgusunu bütünsel bir perspektifle anlamaya (ve anlatmaya) çalışan bu kitap; politikanın devletle özdeşleşmiş doğasının görünmeyen yönleri üzerinde ...

35% Ali Yaşar Sarıbay, Modernitenin İronisi Olarak Globalleşme

Modernitenin İronisi Olarak Globalleşme  

Ali Yaşar Sarıbay  
Everest Yayınları  

Tüketimciliğin getirdiği bir yüz göz olma, teknolojik imkanların sağladığı hedonizmin bir bana neciliği, maddi çıkarların sildiği duygudaşlık.. sadece günlük ...

6 3.90 TL
Ali Yaşar Sarıbay, Politik Sosyoloji

Politik Sosyoloji  

Ali Yaşar Sarıbay  
Alfa Basım Yayın  

Bu kitapta politika olgusu kültürelleştirel bir bakışla; (adı konmamış Rortygil bir duruşla) çözümlenmektedir. Bunu yaparken, kalkış noktası incelenen nesnenin ...

Ali Yaşar Sarıbay, Postmodernite Sivil Toplum ve İslam

Postmodernite Sivil Toplum ve İslam  

Ali Yaşar Sarıbay  
Alfa Basım Yayın  

Bu kitap, Türkiyede son yıllarda entelektüel ve akademik çevrelerin dolaylı veya dolaysız en fazla tartıştığı üç meseleyi, postmodernite, sivil toplum ve ...

11 7.70 TL
Ali Yaşar Sarıbay, Süleyman Seyfi Öğün, Bir Politikbilim Perspektifi

Bir Politikbilim Perspektifi  

Ali Yaşar Sarıbay, Süleyman Seyfi Öğün  
Asa Kitabevi  

Politika olgusunu bütünsel bir perspektifle anlamaya (ve anlatmaya) çalışan bu kitap; politikanın devletle özdeşleşmiş doğasının görünmeyen yönleri üzerinde ...

Ali Yaşar Sarıbay, Hasan Bülent Kahraman, E. Fuat Keyman, Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel Yönetim

Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel Yönetim  

Ali Yaşar Sarıbay, Hasan Bülent Kahraman, E. Fuat Keyman  
Demokrasi Kitaplığı (WALD)  

Toplumsal yaşamın ve düşünce biçimlerinin köklü bir dönüşüm geçirmekte olduğu günümüz dünyasında, demokrasinin alacağı yeni biçim üzerine ortak bir düşünce ...

Ali Yaşar Sarıbay, Siyaset, Demokrasi ve Kimlik

Siyaset, Demokrasi ve Kimlik  

Ali Yaşar Sarıbay  
Asa Kitabevi  

Modernleşme, postmodernleşme, sivil toplum, İslam ve siyaset ilişkileri konusundaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, elinizdeki kitapta ...

Ali Yaşar Sarıbay, Kamusal Alan Diyalojik Demokrasi Sivil İtiraz

Kamusal Alan Diyalojik Demokrasi Sivil İtiraz  

Ali Yaşar Sarıbay  
Alfa Basım Yayın  

Bu kitaptaki yazılar son yıllarda çeşitli yerlerde yayımlanmış Politikbilim çalışmalarıdır. Kitabın başlığı bağlamında irdelenen konuların çoğunluğu esasen ...