Toplam 1 adet ürün
 
20% Aycan Çiçek Sağlam, Eğitim Örgütlerinde Kuramdan Uygulamaya Güdüleme

Eğitim Örgütlerinde Kuramdan Uygulamaya Güdüleme  

Aycan Çiçek Sağlam  
Nobel Yayın Dağıtım  

Bir örgütün en önemli kaynağı işgörenleridir. İşgörenlerin verimli çalışması ise güdülenmeleriyle mümkündür. Hangi kurumda çalışıyor olursa olsun tüm ...

15.00 12.00 TL