Toplam 15 adet ürün
 
Betül Çotuksöken, Cumhuriyet Döneminde Türkiyede Öğretim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe / Seçilmiş Metinlerle

Cumhuriyet Döneminde Türkiyede Öğretim ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe / Seçilmiş Metinlerle  

Betül Çotuksöken  
Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

33.00 23.10 TL
Betül Çotuksöken, Metinlerle Ortaçağda Felsefe

Metinlerle Ortaçağda Felsefe  

Betül Çotuksöken  
Bilgesu Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betül Çotuksöken, Radyoda Felsefe

Radyoda Felsefe  

Betül Çotuksöken  
Notos Kitap  

Felsefe, günlük hayat içinde herkes içindir... Felsefe bile sadece, yaşamanın bir ifadesi olarak geçerlidir. -Hans-Georg Gadamer- Teknoloji, bilginin ...

19 12.35 TL
Betül Çotuksöken, Ortaçağ Yazıları

Ortaçağ Yazıları  

Betül Çotuksöken  
Notos Kitap  

Gerçek Renaissancelar daha baştan gerçek ortaçağları gerektiriyor.Adı çıkmış bir çağdır ortaçağ. Karanlık nitelemesi her zaman yanı başında durur. ...

25 16.25 TL
Betül Çotuksöken, İnsan Hakları ve Felsefe (Nasıl Bir Felsefi Yaklaşım? Nasıl Bir Eğitim?)

İnsan Hakları ve Felsefe (Nasıl Bir Felsefi Yaklaşım? Nasıl Bir Eğitim?)  

Betül Çotuksöken  
Papatya Bilim  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35 28.00 TL
Betül Çotuksöken, Kavramlara Felsefe ile Bakmak

Kavramlara Felsefe ile Bakmak  

Betül Çotuksöken  
İnsancıl Yayınları  

Kitaptaki yazıların dayandığı temel önermeler şöyle sıralanabilir: İnsan, toplumsal ve tarihsel bir varlık olarak kavramları kurar ve dönüştürür. İnsan, ...

Betül Çotuksöken, Felsefeyi Anlamak Felsefe ile Anlamak

Felsefeyi Anlamak Felsefe ile Anlamak  

Betül Çotuksöken  
Kabalcı Yayınevi  

Betül Çotuksökenin, yıllardan beri üzerinde durduğu konulara yaklaşımındaki ortak paydayı somut bir biçimde gösteren bu yazılar; aydınlanma felsefesinden ...

Betül Çotuksöken, Ortaçağ Yazıları

Ortaçağ Yazıları  

Betül Çotuksöken  
Kabalcı Yayınevi  

Her felsefi söylemde olduğu gibi, dış dünyada, düşünmede ve dilde varolanlar ile bunların arasındaki ilişkileri çözümlemeye çalışan Ortaçağ felsefesi, ...

Betül Çotuksöken, Felsefi Söylem Nedir?

Felsefi Söylem Nedir?  

Betül Çotuksöken  
Kabalcı Yayınevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betül Çotuksöken, Ortaçağda Felsefe (Metinlerle)

Ortaçağda Felsefe (Metinlerle)  

Betül Çotuksöken  
Kabalcı Yayınevi  

Her çağın, her dönemin, ayrıntılarına inildiğinde büyük farklılıklar sergilediği, daha baştan herkesin kabul edebileceği bir durumdur; ancak her döneminde ...

Betül Çotuksöken, Felsefe: Özne - Söylem

Felsefe: Özne - Söylem  

Betül Çotuksöken  
İnkılap Kitabevi  

Felsefe, özne, söylem terimlerine felsefi bakış açısının dışında yönelmek de hiç kuşkusuz olanaklı. Ancak bu çalışmada yer alan metinlerin ortak paydası, söz ...

Betül Çotuksöken, Felsefeyi Anlamak Felsefe İle Anlamak

Felsefeyi Anlamak Felsefe İle Anlamak  

Betül Çotuksöken  
İnkılap Kitabevi  

Yönelme ediminin en temel biçimleri, istemek, bilmek ve eylemektir, yönelme ediminin yalın birer biçimi olarak beliren bütün bu edimlerin ortak bileşeni de ...

35% Betül Çotuksöken, Felsefi Söylem Nedir?

Felsefi Söylem Nedir?  

Betül Çotuksöken  
İnkılap Kitabevi  

Felsefe, her şeyi olduğu gibi kendisini de sorguluyor. Felsefe yöneldiği, sorguladığı her bireysel yapıda evrensel olanı yakalamaya çalışırken, kendisine de bu ...

15.00 9.75 TL
Betül Çotuksöken, Radyoda Felsefe

Radyoda Felsefe  

Betül Çotuksöken  
İnkılap Kitabevi  

Öteden beri hep söylendiği gibi, insan düşünen bir varlık; düşünme hep bir şeye ilişkin olarak belirir. Ancak düşünmenin kendisine yönelmesi, kendi üzerinde ...

Betül Çotuksöken, Nermi Uygurun Felsefe Dünyasından Kesitler

Nermi Uygur'un Felsefe Dünyasından Kesitler  

Betül Çotuksöken  
Kabalcı Yayınevi  

Türk felsefesinin ve denemeciliğinin köşetaşlarından Nermi Uyguru geniş bir kültür yelpazesi içinde ele alan Betül Çotuksöken, bu kitabında; felsefe, dil, ...