Toplam 26 adet ürün
 
Cevdet Cerit, Integral Denklemler

Integral Denklemler  

Cevdet Cerit  
Alfa Basım Yayın  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cevdet Cerit, Matematik Analiz 3

Matematik Analiz 3  

Cevdet Cerit  
Cerit Yayınları  

x ve y reel sayılar olmak üzere (x,y) çiftlerinin oluşturduğu iki boyutlu uzayı xy ile gösterelim. xy nin bir noktasını orijin (O) olarak saptayalım ve biri, ...

Cevdet Cerit, Olasılık Problemleri

Olasılık Problemleri  

Cevdet Cerit  
Cerit Yayınları  

Bu kitap, üniversitelerimizin çeşitli fakültelerinde o kutulan olasılık derslerinde, öğrencilerimize olasılık prob lemlerinin çözümünde kullanılan mantık ve ...

Cevdet Cerit, Çözümlü Difransiyel Denklem Problemleri

Çözümlü Difransiyel Denklem Problemleri  

Cevdet Cerit  
Cerit Yayınları  

1.3. DİFERANSİYEL DENKLEMİN MERTEBESİ. Diferansiyel denklemde görülen en yüksek mertebeden türevin mertebesine dife ransiyel denklemin mertebesi denir. 1), 2) ...

Cevdet Cerit, Matematik İstatistik

Matematik İstatistik  

Cevdet Cerit  
Cerit Yayınları  

Bu bölümde ele alacağımız kavramlar bir yandan konunun temel taşlarını oluştururken öte yandan da istatistik yelpazesinin açılımında, sağlıklı bir tarzda ...

Cevdet Cerit, Çözümlü Lineer Cebir Problemler

Çözümlü Lineer Cebir Problemler  

Cevdet Cerit  
Cerit Yayınları  

Bu kitap, üniversitelerimizin fen ve mühendislik fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın ...

23% Cevdet Cerit, Çözümlü Lineer Cebir Problemleri

Çözümlü Lineer Cebir Problemleri  

Cevdet Cerit  
Birsen Yayınevi  

ÖNSÖZ aı,a2, ... , an ler ve b sabit büyüklükler; xıix%1 ... , xn ler değişkenler olmak üzere + + anxn = b formundaki bir ilişkiye lineer denklem denir. ...

60 46.20 TL
Cevdet Cerit, Çözümlü Yüksek Matematik Problemleri 2

Çözümlü Yüksek Matematik Problemleri 2  

Cevdet Cerit  
Birsen Yayınevi  

ÖNSÖZ Pozitif tam sayılar kümesi üzerinde tanımlanmış reel değerli bir f(n) fonksiyonuna dizi diyeceğiz. Anlatıma kolaylık getirmek amacıyla f(n) yerine ...

Cevdet Cerit, Çözümlü Yüksek Matematik Problemleri 1

Çözümlü Yüksek Matematik Problemleri 1  

Cevdet Cerit  
Cerit Yayınları  

Sayı, insanların sayma gereksinimlerinin ortaya çıkması ile birlikte bu ihtiyacı gi dermek amacıyla var kılınmış bir araçtır. İnsanların sayma gereksiniminin ...

Cevdet Cerit, Sayma Teknikleri

Sayma Teknikleri  

Cevdet Cerit  
Alfa Basım Yayın  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cevdet Cerit, Matematik ve İstatistik

Matematik ve İstatistik  

Cevdet Cerit  
Alfa Basım Yayın  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A. Canoğlu, Cevdet Cerit, Matematik Analiz-4

Matematik Analiz-4  

A. Canoğlu, Cevdet Cerit  
Alfa Basım Yayın  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A. Canoğlu, Cevdet Cerit, Matematik Analiz-3

Matematik Analiz-3  

A. Canoğlu, Cevdet Cerit  
Alfa Basım Yayın  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A. Canoğlu, Cevdet Cerit, Matematik Analiz-2

Matematik Analiz-2  

A. Canoğlu, Cevdet Cerit  
Alfa Basım Yayın  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

A. Canoğlu, Cevdet Cerit, Matematik Analiz-1

Matematik Analiz-1  

A. Canoğlu, Cevdet Cerit  
Alfa Basım Yayın  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cevdet Cerit, Lineer Programlama

Lineer Programlama  

Cevdet Cerit  
Alfa Basım Yayın  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cevdet Cerit, Çözüm Yüksek Matematik (Calculus) Problemleri

Çözüm Yüksek Matematik (Calculus) Problemleri  

Cevdet Cerit  
Alfa Basım Yayın  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cevdet Cerit, Olasılık Problemleri

Olasılık Problemleri  

Cevdet Cerit  
Alfa Basım Yayın  

Bu kitap, Üniversitelerimizin çeşitli Fakültelerinde okutulan Olasılık derslerinde, öğrencilerimize Olasılık Problemlerinin çözümünde kullanılan mantık ve ...

Cevdet Cerit, Sayma Teknikleri Binom / Kombinezon / Olasılık

Sayma Teknikleri Binom / Kombinezon / Olasılık  

Cevdet Cerit  
Yazarın Kendi Yayını  

... Son yıllarda ÖYS sınavlarında giderek artan bir oranda yer alan Olasılık-Permütasyon-Kombinezon ve Binom Açılımı konularını ayrıntılı bir tarzda ele alıp ...

Cevdet Cerit, Matematik İstatistik

Matematik İstatistik  

Cevdet Cerit  
Yazarın Kendi Yayını  

İçindekiler: 1. Karar fonksiyonu, kayıp fonksiyonu, risk fonksiyonu 2. Estimatörlerin inşasında kullanılan bazı yöntemler 3. Estimatörlerin özellikleri 4. ...