Toplam 11 adet ürün
 
E. Fuat Keyman, Kentler

Kentler  

E. Fuat Keyman  
Doğan Kitapçılık  

Bir süredir karşımızda, geleceği için söz sahibi olmak isteyen bir Anadolu var. Anadolu kentleri, ekonomik dinamizmleriyle, zenginleşen, dünyaya açık, ...

12.75 8.92 TL
E. Fuat Keyman, Turkish Politics In A Changing World

Turkish Politics In A Changing World  

E. Fuat Keyman  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Much of the serious and scholarly contributions to the study of Turkish politics have tended to focus more on domestic pressures and actors as the fundamental ...

E. Fuat Keyman, Ahmet İçduygu, Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiyede Vatandaşlık

Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye'de Vatandaşlık  

E. Fuat Keyman, Ahmet İçduygu  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

E. Fuat Keyman ve Ahmet İçduygu tarafından derlenen ve konusunda uzman akademisyenlerin yazılarından oluşan Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiyede ...

E. Fuat Keyman, Türkiyenin İyi Yönetimi (Demokrasileşme ve Özgürlükçü Sol Alternatif)

Türkiye'nin İyi Yönetimi (Demokrasileşme ve Özgürlükçü Sol Alternatif)  

E. Fuat Keyman  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

E. Fuat Keymanın 2002-2004 yılları arasındaki dönemin siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği ve yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları ...

24.07 17.09 TL
E. Fuat Keyman, Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye

Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye  

E. Fuat Keyman  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Fuat Keymanın 2002-2004 yılları arasında yayımlanmış güncel yazılarının belirli bir sistematik içinde ve bir bütünlük oluşturacak şekilde biraraya getirilip, ...

15 10.65 TL
Ali Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman, Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam

Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam  

Ali Yaşar Sarıbay, E. Fuat Keyman  
Vadi Yayınları  

... Postmodernite, Sivil Toplum ve İslamın yazarı olan Ali Yaşar Sarıbayla E. Fuat Keymanın beraber derledikleri bu kitapta yer alan yazılar, küreselleşmenin, ...

E. Fuat Keyman, Türkiye ve Radikal Demokrasi Geç Modern Zamanlarda Siyaset ve Demokratik Yönetim

Türkiye ve Radikal Demokrasi Geç Modern Zamanlarda Siyaset ve Demokratik Yönetim  

E. Fuat Keyman  
Alfa Basım Yayın  

Bu çalışmada, radikal demokrasi kuramının kapsamlı bir açılımını yaparak, bu kuramın 21.ci yüzyıla girerken Türkiyede artık kaçınılmaz bir gereklilik konumuna ...

15 10.50 TL
E. Fuat Keyman, Türkiye ve Radikal Demokrasi Modern Zamanlarda Siyaset ve Demokratik Yönetim

Türkiye ve Radikal Demokrasi Modern Zamanlarda Siyaset ve Demokratik Yönetim  

E. Fuat Keyman  
Bağlam Yayınları  

Yaşadığımız sorunları, toplumsal ilişkilerin değişen yapısını, toplumsal taleplerin farklılık taleplerine nasıl ve hangi koşullarda dönüştüğünü, devlet-toplum ...

E. Fuat Keyman, Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark

Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark  

E. Fuat Keyman  
İletişim Yayınevi  

Geri Müslümanlar, Sarı Tehlike, barbar Türkler, sultanlar ve mihraceler, cariyeler ve harem, çöl Bedevileri, esir pazarları... Şarkiyatçılık ya da oryantalizm ...

12.31 8.62 TL
E. Fuat Keyman, Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek

Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek  

E. Fuat Keyman  
Alfa Basım Yayın  

Bu kitabın amacı uluslararası ilişkiler üzerine farklı eleştirel söylemlerin diyalojik etkileşimi üzerine kurulan, genişletilmiş eleştirel kuram anlayışını ...

15 10.50 TL
Ali Yaşar Sarıbay, Hasan Bülent Kahraman, E. Fuat Keyman, Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel Yönetim

Katılımcı Demokrasi, Kamusal Alan ve Yerel Yönetim  

Ali Yaşar Sarıbay, Hasan Bülent Kahraman, E. Fuat Keyman  
Demokrasi Kitaplığı (WALD)  

Toplumsal yaşamın ve düşünce biçimlerinin köklü bir dönüşüm geçirmekte olduğu günümüz dünyasında, demokrasinin alacağı yeni biçim üzerine ortak bir düşünce ...