Toplam 7 adet ürün
 
Ebu Said İbn Arabi, Bir Sufinin Portresi

Bir Sufi'nin Portresi
Ebu Said İbn Arabi
Gelenek Yayıncılık

Bu eser zühdü, irfanı, efsanevî hayati ve özlü sözleriyle ilk dönem sufîleri arasında en çok dikkat çeken sîmalardan birisi olan Zunnun-ı Mısriyi anlatıyor. ...

26.25 TL 35 TL -25%

Ebu Said İbn Arabi, Özün Özü

Özün Özü
Ebu Said İbn Arabi
Hayykitap

Bilinsin ki, bir güzel sevgilinin güzelliğine bakılsa ve onun etrafına yüz binlerce ayna koyulsa o sevgili yüz binlerce görünür. Görüntüler, o aynaların kendi ...

11.20 TL 16 TL -30%

Ebu Said İbn Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyye 13

Fütuhat-ı Mekkiyye 13
Ebu Said İbn Arabi
Litera Yayınları

Büyük Süfi düşünür İbn Arabinin şaheseri Fütühat-ı Mekkiye,kutsal topraklardan tüm insanlığa açılan bilgi ve hikmet fetihleri,ilk defa tam olarak başka dile ...

41.67 TL

Ebu Said İbn Arabi, Fütuhat-ımekkiyye İbn Arabi 8

Fütuhat-ımekkiyye İbn Arabi 8
Ebu Said İbn Arabi
Litera Yayınları

Fakirlik ve sırlarının bilinmesi Zenginlik makamı ve sırlarının bilinmesi Tasavvuf makamının bilinmesi Tahkik ve muhkkiklerin makamının bililnmesi Hikmet ...

41.67 TL

Ebu Said İbn Arabi, Fütuhatı Mekkiyye 12

Fütuhatı Mekkiyye 12
Ebu Said İbn Arabi
Litera Yayınları

Vahiy Mertebelerinden Birinin Birleştirdiği Üç Sırdan Ayrı iki Sırrın Musevî Mertebeden Bilinmesi Mülk Hamdinin Mertebesinden Vahyin Tafsili Hakkında iki ...

0 TL

Ebu Said İbn Arabi, Varlık Ağacı Şeceretül-Kevn

Varlık Ağacı Şeceretü'l-Kevn
Ebu Said İbn Arabi
İz Yayıncılık

Şeceretül-Kevn, başlangıcı ve vardığı sonla, aslından ayrılması ve tekrar aslına kavuşmasıyla varlık hakkındadır. Eser, bu yüzden Allahın Ol!-kün emri ile ...

0 TL 0 TL -32%

Ebubekir Acurri, Ebu Said İbn Arabi, Âlimlerin Ahlakı

Âlimlerin Ahlakı
Ebubekir Acurri, Ebu Said İbn Arabi
İnsan Yayınları

Tercüme ve hadis taraması yapılan eserlerden ilk ikisi, İmam Âcurrîye aittir. Eserlerde, ayet ve hadis rivayetlerinin ardından, ilim ehlinin istifade ...

0 TL 0 TL -32%