Toplam 3 adet ürün
 
Ebubekir Sofuoğlu, Osmanlı Devletinde Islahatlar ve I. Meşrutiyet

Osmanlı Devletinde Islahatlar ve I. Meşrutiyet  

Ebubekir Sofuoğlu  
   

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Ebubekir Sofuoğlu, Osmanlı Devletinde Islahatlar ve I. Meşrutiyet

Osmanlı Devletinde Islahatlar ve I. Meşrutiyet  

Ebubekir Sofuoğlu  
Gökkubbe Yayınları  

Osmanlı devlet düzenini yeniden düzenlemek için yapılan ıslahatlar ve I. Meşrutiyetle alâkalı bu çalışma, belli bir dönemi sadece tarihî açıdan ele almayıp ...

Ebubekir Sofuoğlu, Kosovanın Çanakkale Kahramanları

Kosova'nın Çanakkale Kahramanları  

Ebubekir Sofuoğlu  
Yarımada Yayınları  

Çanakkale Savaşına birçok insan gönüllü olarak katıldı. Savaş döneminde Osmanlı toprağı olmayan coğrafyalardan da insanların Osmanlı saflarında savaşa ...