Toplam 18 adet ürün
 
30% Edward Hallett Carr, Romantik Sürgünler

Romantik Sürgünler  

Edward Hallett Carr  
İletişim Yayınevi  

Rus entelijansiyasının 1840larda Avrupaya sürgün edilen kuşağı, Rus siyasal düşüncesinde romantizmden Marksizme uzanan sürecin taşlarını döşemişti. E. H. Carr, ...

47.50 33.25 TL
Edward Hallett Carr, Leninden Staline Rus Devrimi 1917-1929

Lenin'den Stalin'e Rus Devrimi 1917-1929  

Edward Hallett Carr  
Yordam Kitap  

(...) İşçiler arasında huzursuzluğu kışkırtan faktör, Kızıl yöneticiler diye anılan kesimin statü ve etkinliğinin yükselmesi oldu. İç savaşta Kızıl Orduyu ...

16.67 10.84 TL
Edward Hallett Carr, Karl Marx

Karl Marx  

Edward Hallett Carr  
İletişim Yayınevi  

E. H. Carr, kendisinden sonra Marxın hayatını yazacak meslektaşlarına göre bir açıdan şanssız başka açılardan şanslıydı. Şanssızdı çünkü Marxın eserlerinin ...

47 32.90 TL
Edward Hallett Carr, Kominter ve İspanya İç Savaşı

Kominter ve İspanya İç Savaşı  

Edward Hallett Carr  
İletişim Yayınevi  

...E.H. Carr, Komintern ve İspanya İç Savaşında Sovyet devletinin, İspanya konu-sunu, 1935 sonrasında birincil önemde gördüğü Mihver –İtalya, Almanya– paktının ...

30 30.00 TL
30% Edward Hallett Carr, Kominternin Alacakaranlığı (1930 - 1935)

Komintern'in Alacakaranlığı (1930 - 1935)  

Edward Hallett Carr  
İletişim Yayınevi  

Komünist Enternasyonal (Komintern) 1919 ile 1943 arasında faaliyet yürütmüş komünist dayanışma ağının en geniş katılımlı cephesini teşkil eder. Birinci ...

55.00 38.50 TL
30% Edward Hallett Carr, Komintern ve İspanya İç Savaşı

Komintern ve İspanya İç Savaşı  

Edward Hallett Carr  
İletişim Yayınevi  

...E.H. Carr, Komintern ve İspanya İç Savaşında Sovyet devletinin, İspanya konu-sunu, 1935 sonrasında birincil önemde gördüğü Mihver –İtalya, Almanya– paktının ...

30.00 21.00 TL
30% Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?

Tarih Nedir?  

Edward Hallett Carr  
İletişim Yayınevi  

1892 doğumlu İngiliz tarihçi Carrın birçok dile çevrilerek elden ele dolaşmış ünlü broşürü. Tarihçinin okuruna karşı sorumluluğunu yargıladığı eser. Başta ...

36.50 25.55 TL
Edward Hallett Carr, Yirmi Yıl Krizi (1919-1939)

Yirmi Yıl Krizi (1919-1939)  

Edward Hallett Carr  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Büyük Savaşın ardından imzalanan Versay Antlaşmasından yirmi yıl iki ay sonra Avrupa tekrar büyük bir savaşa girdi. İki dünya savaşı arasında bu kadar kısa ...

23.15 16.44 TL
Edward Hallett Carr, Devrim Okumaları

Devrim Okumaları  

Edward Hallett Carr  
Daktylos Yayınları  

İngiliz tarihçi Edward Hallett Carr, Devrim Okumalarında Avrupa devrimler tarihine damgasını vurmuş isimleri ve süreçleri ele alıyor. Saint-Simondan Staline, ...

30% Edward Hallett Carr, Michael Bakunin

Michael Bakunin  

Edward Hallett Carr  
İletişim Yayınevi  

Bakunin, ömrü boyunca borç içinde yaşadı. Devrimin ve değişimin yanı başında olmak istedi. Daima heyecanlıydı; iyi bir hatip ve ikna edici bir eylem adamıydı. ...

56.00 39.20 TL
30% Edward Hallett Carr, 1917 Öncesi ve Sonrası

1917 Öncesi ve Sonrası  

Edward Hallett Carr  
İletişim Yayınevi  

Sovyet Devriminin tarihi, sosyalist hareketin daima ilgisinin merkezinde olmuştur. Her tarih gibi daha sonra yazıldığında yaşananlar kadar, yaşananları daha da ...

33 23.10 TL
25% Edward Hallett Carr, Bolşevik Devrimi 2

Bolşevik Devrimi 2  

Edward Hallett Carr  
Metis Yayıncılık  

Bolşevik Devriminin Ekonomik Düzen başlığını taşıyan bu cildinde devrimin hemen sonrasındaki tarım, sanayi, ticaret, emek ve sendika, dağıtım ve para ...

42.00 31.50 TL
Edward Hallett Carr, Romantik Sürgünler

Romantik Sürgünler  

Edward Hallett Carr  
Çiviyazıları  

Ünlü tarihçi E.H. Carr, 19. yüzyılda anavatanları Rusyadan ayrılmak/kaçmak zorunda kalan Rus mültecilerin politik ve özel yaşamlarını mercek altına alıyor... ...

25% Edward Hallett Carr, Bolşevik Devrimi 1 1917 - 1923

Bolşevik Devrimi 1 1917 - 1923  

Edward Hallett Carr  
Metis Yayıncılık  

İngiliz tarihçi E.H. Carrın Bolşevik Devrimi tarih yazımında gerçekleştirilmiş en büyük yapıtlardan biri olma özelliğini sürdürüyor. Konusunda bir klasik ...

45.00 33.75 TL
Edward Hallett Carr, Dostoyevski

Dostoyevski  

Edward Hallett Carr  
İletişim Yayınevi  

Edward Hallett Carrın Dostoyevski üzerine yazdığı bu kitap hem ilginç bir biyografi, hem de çok başarılı bir edebiyat incelemesi, roman çözümlemesi. ...

43 30.10 TL
30% Edward Hallett Carr, Milliyetçilik ve Sonrası

Milliyetçilik ve Sonrası  

Edward Hallett Carr  
İletişim Yayınevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19.50 13.65 TL
Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?

Tarih Nedir?  

Edward Hallett Carr  
İletişim Yayınevi  

(...) En kapsamlı çalışmaları Rusyada Ekim Devrimi ve Sovyetler Birliği üzerine yazdığı kitaplardır. Ayrıca, Dostoyevski, Marx ve Bakunin hakkındaki ...

Edward Hallett Carr, Joseph Fontana, Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık

Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık  

Edward Hallett Carr, Joseph Fontana  
İmge Kitabevi Yayınları  

Tarih bilimi günümüzde eskiden gördüğü saygıyı artık göremiyor; çoğu kez toplum için yararı olmayan, tersine sık sık zararlı ve korkunç bile olan ...