Toplam 1 adet ürün
 
Emmanuel Decaux, AGİK

AGİK  

Emmanuel Decaux  
İletişim Yayınevi  

İçindekiler Giriş I. Bölüm AGİKin Aşamaları Yumuşamanın Zaferi Üslenimlerin Çiğnenmesi Yeni Bir Avrupa Düzenine Doğru II. Bölüm AGİKin Yöntemleri Çok-taraflı ...