Toplam 13 adet ürün
 
Erol Güngör, Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak

Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak  

Erol Güngör  
Ötüken Neşriyat  

Bu eser, Prof. Dr. Erol Güngörün Ahlak Psikolojisi (1974) ve Sosyal Ahlak (1975) konularında kaleme aldığı, bugüne kadar yayınlanmamış iki eserinden meydana ...

Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri

İslam Tasavvufunun Meseleleri  

Erol Güngör  
Ötüken Neşriyat  

Erol Güngörün bu eserinde, sosyal ilimci gözüyle İslam dünyasının tasavvufi meselelerini ele ...                                                                                                             

40% Erol Güngör, Şahıslararası İhtilafların Çözümünde Lisanın Rolü Doçentlik Tezi

Şahıslararası İhtilafların Çözümünde Lisanın Rolü Doçentlik Tezi  

Erol Güngör  
Ötüken Neşriyat  

Bu araştırmanın gayesi şahıslar arasında fikir ve inanç farklarından doğan ihtilaflar üzerinde lisanın oynadığı rolü incelemektir. Laboratuvar şartları altında ...

10.19 6.11 TL
Erol Güngör,  Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar

Değerler Psikolojisi Üzerine Araştırmalar  

Erol Güngör  
Ötüken Neşriyat  

Elinizdeki kitap, yazarın Değerler Psikolojisi alanında yapılmış ve dört yıl sürmüş bir çalışmasıdır. Kitabın birinci kısmında aynı alanda başkalarının ...

Cemil Meriç, Erol Güngör, Mehmet Kaplan, Necip Fazıl Kısakürek, Celal Bayar, Devler Konuşuyor

Devler Konuşuyor  

Cemil Meriç, Erol Güngör, Mehmet Kaplan, Necip Fazıl Kısakürek, Celal Bayar  
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları  

Celal Bayar, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç, Tahsin Banguoğlu, Mehmet Kaplan, Erol Güngör, Ayhan Songar, Malik Aksel, Necmettin Hacıeminoğlu, Osman Yüksel ...

28.00 19.60 TL
Erol Güngör, Sosyal Meseleler ve Aydınlar

Sosyal Meseleler ve Aydınlar  

Erol Güngör  
Ötüken Neşriyat  

Erol Güngörün Ortadoğu ve Millet gazetelerinde neşredilenlerin haricindeki makalelerin toplanmasıyla meydana ...                                                                                   

Erol Güngör, Tarihte Türkler

Tarihte Türkler  

Erol Güngör  
Ötüken Neşriyat  

Bu eser sosyal ilimci gözüyle Türk tarihinin başlangıcından günümüze bir ...                                                                                                                                                     

Erol Güngör, Dünden Bugünden Tarih - Kültür ve Milliyetçilik

Dünden Bugünden Tarih - Kültür ve Milliyetçilik  

Erol Güngör  
Ötüken Neşriyat  

Pekçok kimse eski medeniyetimizi bıraktığımızı, ancak yenisini de benimseyemediğimizi söyler ve asıl problemin batılılaşmamış olmamızda yattığını iddia eder. ...

Erol Güngör, Türkiyede Misyoner Faaliyetleri

Türkiye'de Misyoner Faaliyetleri  

Erol Güngör  
Ötüken Neşriyat  

Türkiyedeki Hristiyanlaştırma faaliyetleri, bugüne kadar pek az ele alınmış bir mevzudur. Zaman zaman muhtelif gazete ve mecmualarda münferid din değiştirme ...

Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik

Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik  

Erol Güngör  
Ötüken Neşriyat  

Bu kitaptaki denemelerin bir tek ana teması var: Çağdaş bir Türk milli kültürü kurmanın gereği ve bunun yolları. Ele aldığımız bütün konular bu gaye ile ...

40% Erol Güngör, Kelami Sahada Estetik Yapı Organizasyonu

Kelami Sahada Estetik Yapı Organizasyonu  

Erol Güngör  
Ötüken Neşriyat  

Bizim araştırmamızın gayesi, kelami sahadaki estetik yaratmalarda yapı organizasyonunun istinad ettiği prensip veya prensipleri bulmaktır. Bir resimde ...

12.00 7.20 TL
Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik

Türk Kültürü ve Milliyetçilik  

Erol Güngör  
Ötüken Neşriyat  

Bu kitapta Türkiyedeki milliyetçilik düşüncesinin gelişmesini ve Türk Milliyetçiliğinin meselelerini sosyal psikoloji bakımından inceleyen deneme yazıları ...

Erol Güngör, İslamın Bugünkü Meseleleri Hicretin 15. Yüzyılına Armağan

İslamın Bugünkü Meseleleri Hicretin 15. Yüzyılına Armağan  

Erol Güngör  
Ötüken Neşriyat  

Yüzyılımızın ikinci yarısı İslamın Uyanışı denilen bir olaya şahit oldu. Bu uyanış bir yandan İslam ülkelerinin siyasi ve iktisadi güç kazanmaları şeklinde ...