Toplam 13 adet ürün
 
Ertan Efegil, Rıdvan Kalaycı, Terörle Mücadelede Güvenlik Dışı Yöntemler

Terörle Mücadelede Güvenlik Dışı Yöntemler  

Ertan Efegil, Rıdvan Kalaycı  
Gündoğan Yayınları  

Tarih boyunca, siyasal amaçlarını hayata geçirmek isteyenler, terörizme başvurmuşlar ve terör eylemleriyle, toplumda korku yayarak, yönetimlerin fikirlerini ...

35 22.75 TL
Ertan Efegil, Orta Asyanın Sosyo-kültürel Sorunları

Orta Asya'nın Sosyo-kültürel Sorunları  

Ertan Efegil  
Gündoğan Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

42 27.30 TL
Ertan Efegil, Fatma Anıl Öztop, Rıdvan Kalaycı, Dış Politika Analizi Üzerine Okumalar

Dış Politika Analizi Üzerine Okumalar  

Ertan Efegil, Fatma Anıl Öztop, Rıdvan Kalaycı  
Gündoğan Yayınları  

Dış Politika Analizi denilince, Türkiye?deki çoğu akademisyenin, gelişmeleri daha çok realpolitik açıdan incelemeyi ve jeopolitik kuramlar üzerinden fikir ...

32 20.80 TL
Ertan Efegil, Türk Dış Politikasında Güvenlik Arayışları

Türk Dış Politikasında Güvenlik Arayışları  

Ertan Efegil  
Yeni Mustafa Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30 30.00 TL
Ertan Efegil, Krizler ve Kriz Yönetimi (Temel Yaklaşımlar, Aktörler, Örnek Olaylar)

Krizler ve Kriz Yönetimi (Temel Yaklaşımlar, Aktörler, Örnek Olaylar)  

Ertan Efegil  
Yeni Mustafa Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

30.56 30.56 TL
Ertan Efegil, Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği

Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği  

Ertan Efegil  
Yeni Mustafa Kitabevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35 35.00 TL
Ertan Efegil, Rıdvan Kalaycı, Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi Cilt: 1

Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi Cilt: 1  

Ertan Efegil, Rıdvan Kalaycı  
Nobel Yayın Dağıtım  

Bu kitapta iki konu üzerinde durulmaktadır: Öncelikle dış politika analizi alanında yazılmış teorik yaklaşımlar izah edilmekte, ardından da Türk dış ...

42.00 33.60 TL
Ertan Efegil, Türkiyenin Değişen Dış Politikası

Türkiye'nin Değişen Dış Politikası  

Ertan Efegil  
Nobel Yayın Dağıtım  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

40.00 32.00 TL
Ertan Efegil, AB İlişkileri Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalı

AB İlişkileri Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalı  

Ertan Efegil  
Alp Yayınevi  

Aralık 2004 tarihiyle birlikte Türkiye, gerek iç siyasi yapısı gerekse dış politikasına ilişkin ciddi değişimler yaşamak zorunda kaldığı kritik sayılabilecek ...

Ertan Efegil, Körfez Krizi ve Türk Dış Politikası Karar Verme Modeli

Körfez Krizi ve Türk Dış Politikası Karar Verme Modeli  

Ertan Efegil  
Gündoğan Yayınları  

... Elinizdeki kitap, detaylı bir şekilde, 1991 Körfez Krizine dahil olan devletlerin, uluslararası ve bölgesel örgütlerin ve Türk karar vericilerinin, Körfez ...

49 31.85 TL
İrfan Kaya Ülger, Ertan Efegil, Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi Bugünü ve Yarını

Avrupa Birliği Kıskacında Kıbrıs Meselesi Bugünü ve Yarını  

İrfan Kaya Ülger, Ertan Efegil  
Yazarın Kendi Yayını  

Kıbrıs Rum Yönetiminin 4 Temmuz 1990da Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında ABye tam üyelik başvurusunda bulunması ve AB Komisyonunun olumlu görüşünün ardından ...

Ertan Efegil, Temel Konular Işığında Annan Belgesinin Analizi

Temel Konular Işığında Annan Belgesi'nin Analizi  

Ertan Efegil  
Gündoğan Yayınları  

Kitabın temel amacı, tarafların, kendi politikalarına göre, Annan Belgesinden kazanımları ile kayıplarını genel hatlarıyla ortaya koymaktadır. Bu sebeple, ...

29.00 18.85 TL
Ertan Efegil, Pınar Akçalı, Orta Asyanın Sosyo-Kültürel Sorunları: Kimlik, İslam, Milliyet ve Etnisite

Orta Asya'nın Sosyo-Kültürel Sorunları: Kimlik, İslam, Milliyet ve Etnisite  

Ertan Efegil, Pınar Akçalı  
Gündoğan Yayınları  

Sovyetler Birliğinin yıkılmasıyla birlikte, millet oluşturma, İslam ve kimlik sorunları, Orta Asya devletlerine miras kaldı. Sovyetler Birliğinin başarmaya ...