Toplam 4 adet ürün
 
30% Fuat Dündar, Modern Türkiyenin Şifresi

Modern Türkiye'nin Şifresi  

Fuat Dündar  
İletişim Yayınevi  

Yirminci yüzyılın başı, Osmanlı İmparatorluğunun etnik haritasının çizildiği, tebaanın etnik kökenlerine göre hesaplandığı, yerleşim alanlarının nasıl yeniden ...

54 37.80 TL
Fuat Dündar, Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar

Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar  

Fuat Dündar  
Doz Basım Yayın  

Öncelikle, bu çalışmanın Türkiyede yaşıyan azınlıkların nüfusu üzerine bir çalışma olmadığını belirtmeliyim. Türkiyede her 5 yılda bir yapılagelen nüfus ...

Fuat Dündar, Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar

Türkiye Nüfus Sayımlarında Azınlıklar  

Fuat Dündar  
Çiviyazıları  

Etnik grup kavramı, fiziki, dini, tarihi ya da diğer nedenlerden dolayı kendini farklı hisseden, başkaları tarafından da farklı görülen toplulukları ifade ...

Fuat Dündar, İttihat ve Terakkinin Müslümanları İskan Politikası (1913-1918)

İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskan Politikası (1913-1918)  

Fuat Dündar  
İletişim Yayınevi  

Türkiyenin nüfus yapısı, büyük oranda Osmanlının son döneminden mirastır. Göç ve iskânın Anadolunun Türkleşmesindeki önemini anlamak için kendi aile ...

37 25.90 TL