Toplam 38 adet ürün
 
Hasan Özkan, İflas Yoluyla Takip, İflas Davası ve İflas Kararları

İflas Yoluyla Takip, İflas Davası ve İflas Kararları  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25.00 22.00 TL
Hasan Özkan, Açıklamalı İçtihatlı İcra Ve İflas Davaları Ve Tatbikatı, İlamların İcrası

Açıklamalı İçtihatlı İcra Ve İflas Davaları Ve Tatbikatı, İlamların İcrası  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

64.81 57.03 TL
Hasan Özkan, Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Tazminat Cilt 9

Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Tazminat Cilt 9  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

87.96 77.40 TL
Hasan Özkan, Vesayet Kayyımlık 2

Vesayet Kayyımlık 2  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

32.41 28.52 TL
Hasan Özkan, Çeşitli Yasalardan Doğan Davalar Çekişmesiz Yargı İşleri Seri 8

Çeşitli Yasalardan Doğan Davalar Çekişmesiz Yargı İşleri Seri 8  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

24.07 21.18 TL
Hasan Özkan, Açıklamalı İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı Taksiratlı ve Hileli İflas

Açıklamalı İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı Taksiratlı ve Hileli İflas  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 20.37 TL
Hasan Özkan, Açıklamalı İctahatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Özel Yasalarla İlgili Davalar Cilt 1

Açıklamalı İctahatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Özel Yasalarla İlgili Davalar Cilt 1  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

32.41 28.52 TL
Hasan Özkan, Açıklamalı İçtahatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Sınırlı Ayni Haklar Tmy. Md. 779 972

Açıklamalı İçtahatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Sınırlı Ayni Haklar Tmy. Md. 779 972  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

50.93 44.82 TL
Hasan Özkan, İhtiyati Haciz Tahliye Açıklamalı İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı

İhtiyati Haciz Tahliye Açıklamalı İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

41.67 36.67 TL
Hasan Özkan, Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Vesayet Cilt 3

Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Vesayet Cilt 3  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 20.37 TL
Hasan Özkan, Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Haksız Fiil Sorumluluğu Cilt 10

Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı Haksız Fiil Sorumluluğu Cilt 10  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

41.67 36.67 TL
Hasan Özkan, Ergin Kılınma Gaiplik Kararı Dernekler Aile Konutunun Özgülenmesi Cilt 1

Ergin Kılınma Gaiplik Kararı Dernekler Aile Konutunun Özgülenmesi Cilt 1  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 24.45 TL
Hasan Özkan, Açıklamalı içtihatlı İcra Ve İflas Davaları Ve Tatbikatı İlamsız Takip

Açıklamalı içtihatlı İcra Ve İflas Davaları Ve Tatbikatı İlamsız Takip  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

37.04 32.60 TL
Hasan Özkan, İcra Suçları ve Cezaları Açıklamalı İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı

İcra Suçları ve Cezaları Açıklamalı İçtihatlı İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

55.56 48.89 TL
Hasan Özkan, Kat Mülkiyeti Seri 7

Kat Mülkiyeti Seri 7  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

55.56 48.89 TL
Hasan Özkan, Miras Hukuku Seri 3 2 Cilt

Miras Hukuku Seri 3 2 Cilt  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

87.96 77.40 TL
Hasan Özkan, Özel Yasalarla İlgili Davalar Kamulaştırma - 14. Cilt

Özel Yasalarla İlgili Davalar Kamulaştırma - 14. Cilt  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

İçindekiler Önsöz . V Kısaltmalar VII İçindekiler . IX Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerine İlişkin Kurallar Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan ...

60.19 52.97 TL
Hasan Özkan, Özel Yasalarla İlgili Davalar - 13. Cilt

Özel Yasalarla İlgili Davalar - 13. Cilt  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

İçindekiler Önsöz . V Kısaltmalar VII İçindekiler . IX Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevlerine İlişkin Kurallar Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan ...

41.67 36.67 TL
Hasan Özkan, Tüzel Kişiler - 2

Tüzel Kişiler - 2  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

- Dernek Üyeliğinden Çıkarılmaya İtiraz - Dernek Feshi Davası - Dernek Genel Kurul Kararlarının İptali - Vakıf Tescil Davaları - Vakıf Tescilinin İptali ...

33.33 29.33 TL
Hasan Özkan, İflas, İflas Davası, İflas İdaresi, İflasın Ertelenmesi- Seri 10

İflas, İflas Davası, İflas İdaresi, İflasın Ertelenmesi- Seri 10  

Hasan Özkan  
Legal Yayıncılık  

Doğrudan Doğruya İflas Halleri Borçlunun Başvurusu ile İflasına Karar Verilmesi İflasın Ertelenmesi İflasın Sonuçları İflasın Açılması ile İcra Takibinin ...

44.44 39.11 TL