Toplam 3 adet ürün
 
30% Henri Arvon, Anarşizm

Anarşizm  

Henri Arvon  
İletişim Yayınevi  

Bireysel iradenin özerkliğini savunan ve bireysel özgürlüğü kısıtlayan her türden otoriteyi yadsıyan anarşist öğretinin düşünsel kökenlerinin ilkçağ Yunan ...

25 17.50 TL
Henri Arvon, Budacılık

Budacılık  

Henri Arvon  
Dost Kitabevi Yayınları  

Budacılık inancını ve uygulamalarını zamansal ve evrimci bir dinsel kült olarak görmenin batı düşüncesinin zaaflarından biri olduğu artık kabul görüyor. Mutlak ...

13.00 9.10 TL
Henri Arvon, Özyönetim

Özyönetim  

Henri Arvon  
İletişim Yayınevi  

İçindekiler Giriş Birinci Kısım Özyönetim İdeolojik Temelleri I. Bölüm Anarşizm Proudhon (1809-1865) ve 1848de Dernekçi Sosyalizm Özyönetimci Federalizm ...