Toplam 2 adet ürün
 
Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarihi

Avrupa İktisat Tarihi
Herbert Heaton
Paragraf Yayınları

Avrupa son beş yüzyılda oluşturduğu uygarlık formuyla içinde yaşadığımız dünyayı tüm boyutlarıyla şekillendirmiş ve şekillendirmekte olan bir kıtadır. Bu ...

0 TL 0 TL -30%

Herbert Heaton, Avrupa İktisat Tarihi İlkçağdan Sanayi Devrimine

Avrupa İktisat Tarihi İlkçağdan Sanayi Devrimine
Herbert Heaton
İmge Kitabevi Yayınları

Son üç yüzyılın en belirleyici özelliğini, en küçük kıtanın yeryüzünün geri kalan engin toprakları üzerindeki egemenliğini, anlamamızı sağlayacak en önemli ...

0 TL 0 TL -20%