Toplam 21 adet ürün
 
Hüner Tuncer, Kıbrıs Sarmalı Nasıl Bir Çözüm?

Kıbrıs Sarmalı Nasıl Bir Çözüm?  

Hüner Tuncer  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

16 10.40 TL
Hüner Tuncer, İsmet İnönünün Dış Politikası (1938-1950) (İkinci Dünya Savaşında Türkiye)

İsmet İnönünün Dış Politikası (1938-1950) (İkinci Dünya Savaşında Türkiye)  

Hüner Tuncer  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Doç, Dr. Hüner Tuncer, bu kitabında, İkinci Dünya Savaşı yılları olan 1938-1945 döneminde ve 1950 yılına değin geçen sürede, Türkiye Cumhuriyetinin İkinci ...

14 9.10 TL
Hüner Tuncer, Osmanlı İmparatorluğunun Sonu (Osmanlı İmparatorluğu ve Birinci Dünya Savaşı)

Osmanlı İmparatorluğu'nun Sonu (Osmanlı İmparatorluğu ve Birinci Dünya Savaşı)  

Hüner Tuncer  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Hüner Tuncer, Osmanlının Rumeliyi Kaybı (1878-1914)

Osmanlı'nın Rumeli'yi Kaybı (1878-1914)  

Hüner Tuncer  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Ertesi, II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı-Büyük Güçler İlişkileri, Girit Sorunu ve Osmanlı-Yunan Savaşı (1897), Makedonyadaki ...

Hüner Tuncer, Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler

Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler  

Hüner Tuncer  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Kitabın birinci bölümünde, ad hoc (geçici) diplomasi yönteminin özellikleri ve bu dönemde protokol sorunlarına verilen önem anlatılmaktadır. İkinci bölümde, ...

Hüner Tuncer, Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler (1815-1878)

Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler (1815-1878)  

Hüner Tuncer  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Bu kitabımda, tarihçiler tarafından dünyanın en önemli yüzyılı olarak nitelendirilen 19. yüzyılda, Osmanlı Devletinin,Avrupa devletleriyle olan ilişkilerini ...

Hüner Tuncer, Osmanlı-Avusturya İlişkileri (1789-1853)

Osmanlı-Avusturya İlişkileri (1789-1853)  

Hüner Tuncer  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Bu kitabımda, gerek Osmanlı gerek Avrupa tarihi açısından, çok önemli bir yüzyıl olarak değerlendirilen 19. yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı Devletinin Avrupa ...

11.11 7.22 TL
Hüner Tuncer, Diplomasinin Evrimi & Gizli Diplomasiden Küresel Diplomasiye...

Diplomasinin Evrimi & Gizli Diplomasiden Küresel Diplomasiye...  

Hüner Tuncer  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Bu kitabın amacı, genellikle kapalı kapılar ardında yürütülmekle ün yapmış olan ve birçok bilinmeyeni içeren diplomasi konusunda ayrıntılı bilgiler sunmaktır. ...

Hüner Tuncer, Bir Kadın Diplomatın Anıları / Meksikadan Milanoya, Noveçten Güney Afrikaya

Bir Kadın Diplomatın Anıları / Meksika'dan Milano'ya, Noveç'ten Güney Afrika'ya  

Hüner Tuncer  
Logos Yayınları  

Dışişleri Bakanlığımızda 20 yıl diplomat olarak görev yapan Doç. Dr. Hüner Tuncerin kaleme aldığı anıları, ilk kez, bir kadın diplomatın diplomasi mesleğine ...

Hüner Tuncer, Atatürkçü Dış Politika

Atatürkçü Dış Politika  

Hüner Tuncer  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Bu kitabımda, Lozan Barış Antlaşmasının imzalanmasıyla, savaş alanından sonra diplomasi alanında da, başını dik tutan ve kendi ayakları üzerinde durabilen ...

14 9.10 TL
Hüner Tuncer, İç Politikadan Dış Politikaya

İç Politikadan Dış Politikaya  

Hüner Tuncer  
Kaynak Yayınları (Analiz)  

Kitabında, Türkiyenin iç politika ve dış politikada karşı karşıya olduğu sorunları inceleyen ve çözüm önerilerinde Atatürkçü düşünce sistemini esas alan Doç. ...

8.5 5.53 TL
Hüner Tuncer, Küresel Diplomasi

Küresel Diplomasi  

Hüner Tuncer  
Ümit Yayıncılık  

Küresel diplomasi olarak nitelendirilebilecek yirmibirinci yüzyıl diplomasisi; siyasal sorunların yanı sıra, ekonomik ve kültürel sorunların giderek daha çok ...

Hüner Tuncer, Irkçılıktan Özgürlüğe Güney Afrika

Irkçılıktan Özgürlüğe Güney Afrika  

Hüner Tuncer  
Çağdaş Yayınları  

Çalışmamda, Güney Afrikada ırkçılığın nasıl doğduğunu ve geliştiğini tarihi ayrıntılara fazla girmeden anlatmaya ve bizzat tanık olduğum sonuçlanma sürecini ...

Hüner Tuncer, Kıbrıs Sarmalı Nasıl Bir Çözüm?

Kıbrıs Sarmalı Nasıl Bir Çözüm?  

Hüner Tuncer  
Ümit Yayıncılık  

Kıbrıs sorununu irdelerken, kitabıma niçin Atatürkün Dış Politikasıyla başladığımı merak edebilirsiniz. Türk Hükümetlerinin Kıbrıs politikalarını ...

Hüner Tuncer, 19. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri

19. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri  

Hüner Tuncer  
Ümit Yayıncılık  

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa kıtasındaki geniş ve verimli topraklarını yitirmiş ve askeri açıdan da prestij ...

Hüner Tuncer, Doğu Sorunu ve Büyük Güçler (1853-1878) Osmanlının Kader Yılları

"Doğu Sorunu" ve Büyük Güçler (1853-1878) Osmanlı'nın Kader Yılları  

Hüner Tuncer  
Ümit Yayıncılık  

Doğu Sorunu, on dokuzuncu yüzyılda Batılı Büyük Güçlerin Osmanlı İmparatorluğu ile olan ilişkilerini tanımlamak amacıyla, Batılı tarihçiler ve yazarlar ...

Hüner Tuncer, Eski ve Yeni Diplomasi

Eski ve Yeni Diplomasi  

Hüner Tuncer  
Ümit Yayıncılık  

Bugün devletlerarası ilişkilerde güç kullanılmasının doğal bir hak ve diplomasinin haklı bir aracı sayıldığı günlerden çok farklı bir dünyada yaşamaktayız. ...

Hüner Tuncer, İdealler Kuşağından Bir Örnek: Dr. Hadiye Tuncer Cumhuriyete Kanat Gerenler

"İdealler Kuşağı"ndan Bir Örnek: Dr. Hadiye Tuncer Cumhuriyet'e Kanat Gerenler  

Hüner Tuncer  
Ümit Yayıncılık  

Bu kitapta yazdıklarım, Hadiye Tuncerin salt özgeçmişi niteliğinde değildir çünkü bu konuda, üzülerek söyleyeyim ki, elimde yeterince bilgi ve belge olmadığını ...

Hüner Tuncer, Çözemediklerimiz Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Çözemediklerimiz Sorunlar ve Çözüm Önerileri  

Hüner Tuncer  
Ümit Yayıncılık  

Üzerinde konuşulacak ve yazılacak o kadar çok sorun var ki ülkemizde. Güzel ve zengin dilimizi yitirmekte olduğumuzdan mı söz edeyim yoksa kültürsüz bir toplum ...

Hüner Tuncer, Metternichin Osmanlı Politikası (1815-1848)

Metternich'in Osmanlı Politikası (1815-1848)  

Hüner Tuncer  
Ümit Yayıncılık  

...