Toplam 3 adet ürün
 
40% İbrahim Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu

Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu  

İbrahim Kafesoğlu  
Ötüken Neşriyat  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

29.00 17.40 TL
40% İbrahim Kafesoğlu, Umumi Türk Tarihi Hakkında Tespitler, Görüşler, Mülahazalar

Umumi Türk Tarihi Hakkında Tespitler, Görüşler, Mülahazalar  

İbrahim Kafesoğlu  
Ötüken Neşriyat  

Türk tarih ve kültürünün iyi anlaşılması için, araştırıcıların tarihimizi bir bütün olarak değerlendirmesini aksi takdirde, çok önemli konularda eksik ve ...

50 30.00 TL
40% İbrahim Kafesoğlu, Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar

Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar  

İbrahim Kafesoğlu  
Ötüken Neşriyat  

Selçuklu tarihçiliğinin akla gelen ilk isimlerinden biri olan Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu meslekî hayatının on beş yılını Selçuklu tarihine ve kalan yirmi beş ...

44 26.40 TL