Toplam 9 adet ürün
 
İsmail Gezgin, Antik Yunan ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm

Antik Yunan ve Roma Sanatında Cinsellik ve Erotizm  

İsmail Gezgin  
Alfa Basım Yayın  

Arkeolojik buluntuları değerlendirme konusu son yıllarda ciddi olarak tartışılmaya başlanmıştır. Başlangıçta bir kronoloji ve sanat gelişim çizgisinin ...

23 16.10 TL
İsmail Gezgin, Tarih Boyunca Çeşme

Tarih Boyunca Çeşme  

İsmail Gezgin  
Şenocak Kültür Yayın  

Bu çalışma, yaklaşık sekiz bin yıllık tarihi olan ve pek çok kültüre ev sahipliği yapan bir coğrafyanın gerçek öyküsüdür. Bu kitap, Çeşmenin tarihi üzerine ...

İsmail Gezgin, Gılgamış

Gılgamış  

İsmail Gezgin  
Alfa Basım Yayın  

Gılgamış Destanı, insanlığın ilk yazılı metni ve Nuh Tufanından söz edilen ilk eserdir. Kil tabletlere çivi yazısıyla kaydedilmiş metinler, Sümerlerin Uruk ...

13.89 9.72 TL
İsmail Gezgin, Sanatın Mitolojisi

Sanatın Mitolojisi  

İsmail Gezgin  
Sel Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

18.52 12.96 TL
İsmail Gezgin, Masalların Şifresi

Masalların Şifresi  

İsmail Gezgin  
Sel Yayıncılık  

Masallar toplumsal ürünlerdir ve şifreli diyebileceğimiz bir anlam dizgesine sahiptirler. Hatta masallar ve mitoslar yoluyla toplumların ortak bir sembolik dil ...

İsmail Gezgin, Alacaattan Alaçatıya

Alacaat'tan Alaçatı'ya  

İsmail Gezgin  
Sel Yayıncılık  

Bir turizm kenti olarak yeniden yapılanma sürecinde bulunan Alaçatı, tek başına bir turizm merkezi haline gelmeyi başarmıştır. Turizmin alternatif alanlarında ...

18.52 12.96 TL
İsmail Gezgin, Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu

Arkaik ve Klasik Dönemde Batı Anadolu  

İsmail Gezgin  
Detay Yayıncılık (Ankara)  

Geleneksel Klasik Arkeoloji tezlerinden, orijinal malzeme kullanmamak, çizim-katalog yapmamak vs. açısından farklılık gösteren bu çalışmada, arazi bulguları, ...

17.50 17.50 TL
İsmail Gezgin, Aynadaki Herodotos Herodotosu Yeniden Düşünmek

Aynadaki Herodotos Herodotos'u Yeniden Düşünmek  

İsmail Gezgin  
Güncel Yayıncılık  

Bu, Halikarnassoslu Herodotosun kamuya sunduğu araştırmadır. İnsanoğlunun yaptıkları zamanla unutulmasın. Ve gerek Yunanlıların gerekse Barbarların meydana ...

İsmail Gezgin, İlkay Gezgin, Nazım Çokişler, Mitoloji: Mitos ve Logos Hayatımıza Yön Veren Söylenceler

Mitoloji: Mitos ve Logos Hayatımıza Yön Veren Söylenceler  

İsmail Gezgin, İlkay Gezgin, Nazım Çokişler  
Güncel Yayıncılık  

Mitoslar, anlamsız boş zamanlarda anlatılmak için uydurulmuş fantastik masallar değildir! Mitoslar, insanlığın bugüne gelişinin öyküsünü verebilecek kültürel ...