Toplam 1 adet ürün
 
Jean-Daniel Reynaud, İş Uyuşmazlıkları Sosyolojisi

İş Uyuşmazlıkları Sosyolojisi  

Jean-Daniel Reynaud  
İletişim Yayınevi  

İçindekiler Giriş 1. Bölüm Grevler - Anlaşmazlık, Uyuşmazlık, Grev - Grev Biçimleri - Yoğunluk, Dağılım, Yansıma - Bunalımlar ve Dönemler 2. Bölüm Grev ve ...