Toplam 41 adet ürün
 
Kazım Karabekir, Çocuk Davamız Cilt: 2

Çocuk Davamız Cilt: 2
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, İstiklal Harbimizde İttihat Terakki ve Enver Paşa -Yahya Kahya Olayı- Cilt: 1 (Ciltli)

İstiklal Harbimizde İttihat Terakki ve Enver Paşa -Yahya Kahya Olayı- Cilt: 1 (Ciltli)
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Enver Paşa, Harb-i Umumiden mağlup çıkılması üzerine Berline kaçmak zorunda kalmıştı. Buradan Rusyaya geçen Paşa Moskovada İngiliz emperyalizmine karşı ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, Çocuk Davamız Cilt: 1-2

Çocuk Davamız Cilt: 1-2
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Kazım Karabekir Paşanın özellikle görev yaptığı Doğu vilayetinde bakımsız çocuklara yönelik yapmış olduğu çalışmaları ve raporlarını topladığı bu 2 ciltten ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, Birinci Cihan Harbine Neden Girdik? Cilt 1

Birinci Cihan Harbine Neden Girdik? Cilt 1
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Türk milletini dört yıl ateş ve kan içinde hırpalayan ve neticede yüzyıllardan beri bu kahraman milletin nice fedakarlıkları karşılığında elde tutulan Osmanlı ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, İstiklal Harbimizde İttihat Terakki ve Enver Paşa 2 Cilt Takım (Ciltli)

İstiklal Harbimizde İttihat Terakki ve Enver Paşa 2 Cilt Takım (Ciltli)
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Enver Paşa, Harb-i Umumiden mağlup çıkılması üzerine Berline kaçmak zorunda kalmıştı. Buradan Rusyaya geçen Paşa Moskovada İngiliz emperyalizmine karşı ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, Birinci Cihan Harbine Neden Girdik? Cilt 2

Birinci Cihan Harbine Neden Girdik? Cilt 2
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Cihan Harbi serimizin bu ikinci cildi İmparatorluğun Birinci Cihan Harbine nasıl girdiğini, Cihan Harbinde bir an evvel Almanların safında cephe alarak devlete ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, Ankarada Savaş Rüzgarları II. Dünya Savaşı CHP Grup Tartışmaları

Ankara'da Savaş Rüzgarları II. Dünya Savaşı CHP Grup Tartışmaları
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, Sanayi Projeleri -Ülkümüz Kuvvetli Bir Türkiyedir-

Sanayi Projeleri -Ülkümüz Kuvvetli Bir Türkiye'dir-
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Birikimli ve çok yönlü bir insan olan Kazım Karabekir Paşa, mesleğiyle ilgili konuların dışında talim-terbiye, iktisat gibi değişik bazı mavzularla da ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, İzmir Suikastı İstiklal Mahkemeleri Adil miydi? İddianame ve Kazım Karabekirin Savunması

İzmir Suikastı İstiklal Mahkemeleri Adil miydi? İddianame ve Kazım Karabekir'in Savunması
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

İzmir Suikastı teşebbüsü davasını ele alan İstiklâl Mahkemesinin kararlarından göze çarpacak derecede isabetsizlikler olduğu, daha ilk günlerde çeşitli ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, Kürt Meselesi

Kürt Meselesi
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Kazım Karabekir Paşa, Kürt Meselesi için şöyle diyor; Bizi parçalayarak yutmak isteyen harici kuvvetler, Kürtlük ceryanını da öteden beri yayıyorlardı. ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, Tarihte Almanlar ve Alman Ordusu

Tarihte Almanlar ve Alman Ordusu
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Bir toplumun yirmi-otuz yıl gibi çok kısa bir süre içinde nasıl millet bilincini kazanıp, askeri ve ekonomik açıdan dünyada sayılı devletler arasına girdiğini ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası İnkılap Hareketlerimiz

Paşaların Kavgası İnkılap Hareketlerimiz
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Elinizdeki bu kitapta Türk yakın tarihinin en çapraşık dönemi Karabekir Paşanın kalemiyle ele alınıyor. Resmi tarihe yer yer ters düşen bu hatıralar yakın ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, Paşaların Hesaplaşması İstiklal Harbine Neden Girdik, Nasıl Girdik, Nasıl İdare Ettik

Paşaların Hesaplaşması İstiklal Harbine Neden Girdik, Nasıl Girdik, Nasıl İdare Ettik
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Kazım Karabekir Paşa diyor ki; İstiklal Savaşını yapmak fikrini ilk önce ortaya koyan bendim. Bunun siyasi ve askeri planlarını yapan da bendim. İlk önce, ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, Ermeni Mezalimi 1917-20 Arasında Erzincandan Erivana

Ermeni Mezalimi 1917-20 Arasında Erzincan'dan Erivan'a
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Osmanlı imparatorluğunda defalarca nâzırlık yapmış olan Ermeni Hallacyanın, Bir Türk, evinden uzunca zaman ayrılırken -mesela hacca giderken- anahtarını ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, Bir Düello ve Bir Suikast

Bir Düello ve Bir Suikast
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, İktisat Esaslarımız -Hatıra ve Zabıtlarıyla 1923 İzmir İktisat Kongresi-

İktisat Esaslarımız -Hatıra ve Zabıtlarıyla 1923 İzmir İktisat Kongresi-
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Bir ordu kumandanının askerlikle hiçbir bağlantısı bulunmayan iktisat kongresine reis seçilmesi birçok kesim ve kişiler tarafından başlangıçta -haklı olarak- ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, Türkiyede ve Türk Ordusunda Almanlar

Türkiye'de ve Türk Ordusunda Almanlar
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Helmuth von Moltke, Colmar Feiherr von der Goltz ve Liman von Sanders, ıslah heyetlerinin başında Türkiyeye gelip Osmanlı ordusunda senelerce görev yaparak ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, İngiltere İtalya ve Habeş Harbi

İngiltere İtalya ve Habeş Harbi
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Kazım Karabekir eserine başlarken Kainatın hiç bir hadisesi ansızın ortaya çıkmaz. Herşeyin bir öncesi vardır. Bunlar bilinmezse gündelik gazete ve ajans ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, Tarih Boyunca Türk-Alman İlişkileri

Tarih Boyunca Türk-Alman İlişkileri
Kazım Karabekir
Emre Yayınları

Kökü çok eskilere dayanan Türk-Alman ilişkieri -günümüze dek uzanan boyutuyla tarihimizin en ilginç safhalarından birini teşkil etmektedir. Osmanlının son ...

0 TL 0 TL -35%

Kazım Karabekir, İstiklal Harbimizde Enver Paşa ve İttihat Terakki Erkanı

İstiklal Harbimizde Enver Paşa ve İttihat Terakki Erkanı
Kazım Karabekir
Tekin Yayınevi

Kurtuluş Savaşımızın başlıca kahramanlarından biri olan rahmetli General Kazım Karabekirin (1882-1948) bu eseri, 1. Dünya Savaşında Osmanlı ordularının ...

0 TL 0 TL -25%