Toplam 23 adet ürün
 
35% Kemal H. Karpat, Türk Siyasi Tarihi

Türk Siyasi Tarihi  

Kemal H. Karpat  
Timaş Yayınları  

Türkiyedeki politik sistemin dengesizliğini, öncelikle anlaşmazlıkların giderilmesinde uygulanan geleneksel yöntemlerin bir kenara bırakılmasıyla ve ...

40 26.00 TL
35% Kemal H. Karpat, Ortadoğuda Millet Milliyet Milliyetçilik

Ortadoğu'da Millet Milliyet Milliyetçilik  

Kemal H. Karpat  
Timaş Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35 22.75 TL
35% Kemal H. Karpat, Osmanlıdan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler

Osmanlı'dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler  

Kemal H. Karpat  
Timaş Yayınları  

Göç eden insanların kültürel, sosyal, politik ve ekonomik bağları çözülür. Başka bir yerde, başka bir biçimde bağlanmak üzere... Belki de hiç bağlanmamak ...

42.50 27.62 TL
35% Kemal H. Karpat, Elites And Religion

Elites And Religion  

Kemal H. Karpat  
Timaş Yayınları  

Professor Karpat, one of the most prominent names in the field in the field of Political History, explores the social structure of the Ottoman Empire through ...

46.30 30.09 TL
35% Kemal H. Karpat, Dağı Delen Irmak

Dağı Delen Irmak  

Kemal H. Karpat  
Timaş Yayınları  

Bir zamanlar Doğu ile Batının sınırı kabul edilenTunanın güneyinde, Romanyanın küçük bir köyündedoğan Kemal H. Karpat, yaşam rotasını Batı,çalışma eksenini ise ...

45 29.25 TL
Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi

Türk Demokrasi Tarihi  

Kemal H. Karpat  
Timaş Yayınları  

Kemal H. Karpat, Osmanlıdan bugüne Türk siyasi hayatının kaynak kitabı Türk Demokrasi Tarihinde II. Mahmutla başlayan reform hareketlerini, saray-aydın, ...

35% Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914

Osmanlı Nüfusu 1830-1914  

Kemal H. Karpat  
Timaş Yayınları  

19. Yüzyıldan bugüne Balkanlar, Anadolu ve Ortadoğu topraklarındaki toplumsal ve siyasal dönüşümün kavranabilmesi için Osmanlı nüfusunun büyüklüğü, gelişim ...

39.50 25.68 TL
35% Kemal H. Karpat, Osmanlıdan Günümüze Asker ve Siyaset

Osmanlı'dan Günümüze Asker ve Siyaset  

Kemal H. Karpat  
Timaş Yayınları  

Türk siyasal tarihinde askerlerin oynadığı rol yadsınamaz bir gerçektir. Siyasal yaşamımıza bu derece nüfuz etmiş bir kurumun ve beraberinde temsil ettiği ...

37.50 24.38 TL
35% Kemal H. Karpat, Güneş Ayas, Osmanlıdan Günümüze Edebiyat ve Toplum

Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum  

Kemal H. Karpat, Güneş Ayas  
Timaş Yayınları  

Edebiyat toplumsal olguları yansıtması açısından her zaman değerli bir sosyolojik araç olmuştur. Edebiyat sayesinde toplumu doğrudan gözlemlemek yerine, onu ...

32.50 21.12 TL
Kemal H. Karpat, Türkiyede Siyasal Sistemin Evrimi 1876 - 1980

Türkiye'de Siyasal Sistemin Evrimi 1876 - 1980  

Kemal H. Karpat  
İmge Kitabevi Yayınları  

-TÜRKİYEDE SİYASAL SİSTEMİN EVRİMİ- Kemal KarpatÂa göre, TürkiyeÂnin modern siyasal sistemi sürekli olarak değişen dinamik bir sosyo-ekonomik yapı ile ...

35% Kemal H. Karpat, Osmanlıdan Günümüze Kimlik ve İdeoloji

Osmanlı'dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji  

Kemal H. Karpat  
Timaş Yayınları  

Dünya çapında tanınan önemli tarihçimiz Kemal Karpatın Timaş Yayınlarından çıkan ikinci kitabı Kimlik ve İdeoloji, Türkiyenin ideolojik serüveniyle ilgili ...

38.50 25.03 TL
Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller

Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller  

Kemal H. Karpat  
İmge Kitabevi Yayınları  

Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihinde, Türk modernleşmesinin kaynakları olarak Osmanlıda reform hareketlerini, saray-aydın, aydın-aydın ilişkilerini, ...

Kemal H. Karpat, Osmanlıdan Günümüze Elitler ve Din

Osmanlı'dan Günümüze Elitler ve Din  

Kemal H. Karpat  
Timaş Yayınları  

Osmanlı toplumsal yapısı, tarihsel olarak inancın ve devletin özerk yetki alanlarına sahip olduğu kendine has bir laiklik anlayışı üretmişti. Osmanlılar, etnik ...

Kemal H. Karpat, Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiyesi

Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiye'si  

Kemal H. Karpat  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

Tanınmış bilim adamlarımızdan Kemal H. Karpatın editörlüğünü yaptığı bu kitap, 28-30 Haziran 1996 tarihlerinde ABDde Wisconsin Üniversitesinde düzenlenen ve ...

Kemal H. Karpat, Osmanlıda Değişim Modernleşme ve Uluslaşma

Osmanlı'da Değişim Modernleşme ve Uluslaşma  

Kemal H. Karpat  
İmge Kitabevi Yayınları  

Kemal Karpat, bu kitabında, Osmanlı İmparatorluğunun Avrupada yaşanan değişikliklere ayak uydurma çabasını değişim, modernleşme ve ulusçuluk kavramları ...

Kemal H. Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk

Balkanlar'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk  

Kemal H. Karpat  
İmge Kitabevi Yayınları  

Balkan toplumlarının geçmiş, bugün ve geleceği arasındaki sürekliliği vurgulayan Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Osmanlı İmparatorluğunun ardından ...

Kemal H. Karpat, Türkiye ve Orta Asya

Türkiye ve Orta Asya  

Kemal H. Karpat  
İmge Kitabevi Yayınları  

Bu kitapta bir araya getirilen çalışmalar, bir yandan Türkiyenin 1950 sonrasındaki genel dış politikasının ve özellikle Sovyetler Birliğine dönük politikasının ...

51.00 37.74 TL
Kemal H. Karpat, Türkiyede Toplumsal Dönüşüm

Türkiye'de Toplumsal Dönüşüm  

Kemal H. Karpat  
İmge Kitabevi Yayınları  

Bu kitap, Türkiye toplumunun modernleşme çabalarının önemli bir boyutu üzerinde duruyor; kırdan kente göçün doğurduğu gecekondulaşma ile yaşanan toplumsal ...

9 6.66 TL
Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller

Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller  

Kemal H. Karpat  
Afa Yayıncılık  

Kemal H. Karpat, Türkiye Demokrasi Tarihinde Türk toplumunun değişme sürecini çok yönlü tarihsel, sosyal, ekonomik ve ideolojik kavramlar çerçevesi içinde ...

Kemal H. Karpat, İslamın Siyasallaşması

İslam'ın Siyasallaşması  

Kemal H. Karpat  
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları  

İslâmın Siyasallaşması, Türkiyenin yetiştirmiş olduğu en önemli bilim adamlarından olan; yıllarca çalışmalarıyla ülkemizin siyaset ve sosyal bilimlerine ...