Toplam 23 adet ürün
 
Kemal H. Karpat, Osmanlı Modernleşmesi Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus

Osmanlı Modernleşmesi Toplum, Kuramsal Değişim ve Nüfus  

Kemal H. Karpat  
İmge Kitabevi Yayınları  

Son yıllarda üzerinde sıkça konuşulan ve yazılan Osmanlı modernleşme süreci, kuşkusuz yalnızca siyasal yapının değil toplumsal yapı ve ilişkilerin de değişime ...

21 15.54 TL
Kemal H. Karpat, Ortadoğuda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk

Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk  

Kemal H. Karpat  
İmge Kitabevi Yayınları  

Ortadoğuda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, Osmanlı İmparatorluğunun ardından bölgede ortaya çıkan ulus-devletlerin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel ...

12.96 9.59 TL
Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri

Osmanlı Nüfusu (1830-1914) Demografik ve Sosyal Özellikleri  

Kemal H. Karpat  
Tarih Vakfı Yurt Yayınları  

19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğudaki toplumsal ve siyasal dönüşümün tam olarak kavranabilmesi için Osmanlı ...