Toplam 1 adet ürün
 
25% Kojin Karatani, Dünya Tarihinin Yapısı

Dünya Tarihinin Yapısı  

Kojin Karatani  
Metis Yayıncılık  

Toplumsal formasyonlar tarihini mübadele tarzları perspektifinden yeniden değerlendirmeye yönelik bir girişim bu kitap ? günümüz Sermaye-Ulus-Devlet sistemini ...

48.50 36.38 TL