Toplam 7 adet ürün
 
Mehmet Bayrakdar, Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslam

Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslam  

Mehmet Bayrakdar  
Beyaz Kule Yayın  

Ülkemizde, son dönem tartışma konuları arasında Dinler arası Diyalog da yer almış bulunuyor. Konunun tarafları bellidir; kimileri sözkonusu diyaloğun ...

Mehmet Bayrakdar, Türkler ve Japonlar

Türkler ve Japonlar  

Mehmet Bayrakdar  
Minima Yayıncılık  

Uzun insanlık tarihi içerisinde, çeşitli toplumların kültürleri de kaçınılmaz olarak karşılıklı bir etkileşim süreci yaşamıştır.Bu kitap, aramızda uzun ...

Mehmet Bayrakdar, Tasavvuf ve Modern Bilim

Tasavvuf ve Modern Bilim  

Mehmet Bayrakdar  
Seha Neşriyat  

Tasavvuf iyi anlaşıldığı zaman, iyi yaşandığı zaman, mutasavvıflar, zaman olmuş siyasi hayatta hayrın yanında destek olmuşlar, iç siyasetle ilgilenmişler, ...

Mehmet Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş

İslam Felsefesine Giriş  

Mehmet Bayrakdar  
Türkiye Diyanet Vakfı  

Elimizdeki bu eser, adından da anlaşılacağı gibi, bir Giriş, bir El kitabı mahiyetindedir. Özellikle öğrencilere İslam felsefenin dar manasında, yani ...

Mehmet Bayrakdar, İslam İbadet Fenomenolojisi

İslam İbadet Fenomenolojisi  

Mehmet Bayrakdar  
Akçağ Yayınları  

Bilindiği gibi, islam düşüncesinde ibadet olgusunun temellendirilmesi ve yorumlanması alanındaki çalışmaların oldukça geriye giden uzun bir tarihi vardır. ...

Mehmet Bayrakdar, İslamda Bilim ve Teknoloji Tarihi

İslam'da Bilim ve Teknoloji Tarihi  

Mehmet Bayrakdar  
Türkiye Diyanet Vakfı  

Bu kitapta, İslam kültüründeki bütün ilim dallarını ele almayacağız. Kitapta, isminden de anlaşılacağı üzere, bugün sosyal bilimler denen ekonomi, sosyoloji, ...

34.80 22.62 TL
Mehmet Bayrakdar, İslam Gerçeği Kitabı Üzerine

İslam Gerçeği Kitabı Üzerine  

Mehmet Bayrakdar  
Fecr Yayınları  

...