Toplam 4 adet ürün
 
Mehmet Devrim Aydın, Türkiyeye Yönelik Batı Kökenli Dini Cereyanlar

Türkiye'ye Yönelik Batı Kökenli Dini Cereyanlar  

Mehmet Devrim Aydın  
Nüve Kültür Merkezi Yayınları  

Elinizdeki kitap, küreselleşen dünyamızda dini akımların kendilerine çizdikleri yeni propaganda şekillerini, stratejilerini açıklamaktadır. Özellikle Batı ve ...

Mehmet Devrim Aydın, Diferansiyel Denklemler

Diferansiyel Denklemler  

Mehmet Devrim Aydın  
Barış Yayınları - İzmir  

Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları adlı kitabımız, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz tarafından çok beğeni kazanmış ve iki yıl içinde İkinci Baskıya ...

Mehmet Devrim Aydın, Edebiyatımızda Kadın Şair ve Yazarlar Söz.

Edebiyatımızda Kadın Şair ve Yazarlar Söz.  

Mehmet Devrim Aydın  
İlk Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mehmet Devrim Aydın, Küreselleşme İslam Dünyası ve Türkiye

Küreselleşme İslam Dünyası ve Türkiye  

Mehmet Devrim Aydın  
Ensar Neşriyat  

Küreselleşme: Genel Bir Bakış, Prof. Dr. Mehmet Aydın - Globalleşmeye Ka rşı Glokalleşme, Prof. Dr. Nazif Gürdoğan - Globalleşme, İslam Dünyası ve ...