Toplam 14 adet ürün
 
Mehmet Kara, Türkçenin İzinde

Türkçenin İzinde
Mehmet Kara
Kesit Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -15%

Mehmet Kara, Türkmen Türkçesi Grameri

Türkmen Türkçesi Grameri
Mehmet Kara
Etkileşim Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

11.25 TL 15 TL -25%

Mehmet Kara, Deyimler Sözlüğü / Türkmen Türkçesi - Türkiye Türkçesi

Deyimler Sözlüğü / Türkmen Türkçesi - Türkiye Türkçesi
Mehmet Kara
Çağlar Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -15%

Mehmet Kara, Ayrı Düşmüş Kelimeler

Ayrı Düşmüş Kelimeler
Mehmet Kara
Kesit Yayınları

Mehmet Karanın en önemli ve en orijinal eseri, Ayrı Düşmüş Kelimelerdir. Türkoloji ve dil bilimi araştırmalarına önemli katkılar sağlayan bu özgün eserde, ...

0 TL 0 TL -15%

Mehmet Kara, Ayrı Düşmüş Kelimeler

Ayrı Düşmüş Kelimeler
Mehmet Kara
Kesit Yayıncılık

Mehmet Karanın en önemli ve en orijinal eseri, Ayrı Düşmüş Kelimelerdir. Türkoloji ve dil bilimi araştırmalarına önemli katkılar sağlayan bu özgün eserde, ...

0 TL

Mehmet Kara, Irmağın Öte Yakası

Irmağın Öte Yakası
Mehmet Kara
Kaldırım Yayınları

Öğrencilerim... Hepsi, benim için büyük bir hazine.Yüzlerine baktığımda veya onlarla konuşmaya başladığımda her birisi, yazılmamış roman gibi durur karşımda. ...

0 TL 0 TL -25%

Mehmet Kara, Ata Atacanovun Şiirleri 2

Ata Atacanov'un Şiirleri 2
Mehmet Kara
Türk Dil Kurumu Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -30%

Mehmet Kara, Ata Atacanovun Şiirleri 1

Ata Atacanov'un Şiirleri 1
Mehmet Kara
Türk Dil Kurumu Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -30%

Mehmet Kara, Türkmen Türkçesi Grameri

Türkmen Türkçesi Grameri
Mehmet Kara
Gazi Kitabevi

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -13%

Mehmet Kara, Modern Fiziğe Giriş (Problem Çözümlü)

Modern Fiziğe Giriş (Problem Çözümlü)
Mehmet Kara
Pegem A Yayıncılık

Bir ülkenin kalkınabilmesi ve özellikle modern bir toplum olabilmesi, her şeyden önce bilimsel ve teknik insan gücüne sahip olmasıyla mümkündür. Günümüzde ...

0 TL 0 TL -27%

Mehmet Kara, Türkmence Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük

Türkmence Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük
Mehmet Kara
Akçağ Yayınları

Elinizdeki eserde Oğuz grubu Türk lehçelerinden biri olan Türkmence ile ilgili derli toplu bilgiler verilmiştir. Bu eserde; Türkmenistan, Türkmenler, Türkmen ...

0 TL 0 TL -30%

Mehmet Kara, Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı

Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı
Mehmet Kara
Akçağ Yayınları

Türkoloji, Türklerin çok eski zamanlardan beri ortaya koyduğu eserleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu sahada, günümüze kadar genellikle tarihi devirlere ait ...

7.7 TL 11 TL -30%

Cemal Anadol, Mehmet Kara, Atatürk ve Sanat

Atatürk ve Sanat
Cemal Anadol, Mehmet Kara
Yaylım Yayıncılık

20. yüzyılın en büyük devlet ve siyaset adamı mareşal ve gazi Mustafa Kemal Atatürkün sanat görüşleri ve anılarla yıllar önce birincilik ödülü kazanmış olan ...

0 TL