Toplam 4 adet ürün
 
Nedim İpek, Göçler / İmparatorluktan Ulus Devlete

Göçler / İmparatorluktan Ulus Devlete  

Nedim İpek  
Serander Yayınları  

Türk tarihinde göçü iki grupta incelemek mümkündür. İlki, başlangıçtan XVII. yüzyıla kadar Orta Asyadan Batıya yapılan göçler; ikincisi de, Sanayi Devrimi ...

Nedim İpek, Rumeliden Anadoluya Türk Göçleri

Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri  

Nedim İpek  
Türk Tarih Kurumu Basımevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nedim İpek, Mübadele ve Samsun

Mübadele ve Samsun  

Nedim İpek  
Türk Tarih Kurumu Basımevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.56 3.61 TL
Halil İnalcık, Metin Tuncel, Seçil Akgün, Azmi Özcan, Enver Konukçu, Mustafa Demir, Enis Şahin, Charles Brian Rose, Nedim İpek, Dilek Barla, Çanakkale Tarihi (6 Kitap Takım)

Çanakkale Tarihi (6 Kitap Takım)  

Halil İnalcık, Metin Tuncel, Seçil Akgün, Azmi Özcan, Enver Konukçu, Mustafa Demir, Enis Şahin, Charles Brian Rose, Nedim İpek, Dilek Barla  
Değişim Yayınları  

İçindekiler 1.Cilt: Çanakkale Boğazı Çanakkalenin Genel Tarihi Coğrafyası, İlk ve Ortaçağda Çanakkale, 2.Cilt: Osmanlı Döneminde Çanakkale Tarihi, ...