Toplam 19 adet ürün
 
Nurettin Albayrak, ÖSS Türkçe Edebiyat

ÖSS Türkçe Edebiyat
Nurettin Albayrak
Erdem Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -24%

Nurettin Albayrak, Timaş Yayınları Edebiyat Seti (10 Kitap)

Timaş Yayınları Edebiyat Seti (10 Kitap)
Nurettin Albayrak
Timaş Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -30%

Nurettin Albayrak, Karacaoğlan

Karacaoğlan
Nurettin Albayrak
Leyla ile Mecnun Yayıncılık

Elinizdeki eser, Osmanlı Şiiri üst başlığı ile yayınlamakta olduğumuz bir seri kitaptan bir tanesidir. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Tanzimat Sonrası ...

0 TL 0 TL -25%

Nurettin Albayrak, Dertli Aşk Ağlatır Dert Söyletir 5

Dertli Aşk Ağlatır Dert Söyletir 5
Nurettin Albayrak
Kapı Yayınları

Ne çare Kün! emri zuhura geldi Eşya vü mahlûkat hep zahir oldu Her ervah kendini bir yolda buldu İman u ikrraı ben sana dedim Dertli çok hikmetten irşad ...

9 TL 12 TL -25%

Nurettin Albayrak, Ansiklopedik Halk Edebiyatı Sözlüğü (Ciltli)

Ansiklopedik Halk Edebiyatı Sözlüğü (Ciltli)
Nurettin Albayrak
Kapı Yayınları

Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, halk edebiyatının genel bir çerçevesini ortaya koymak, bu çerçevede yer alan yüzlerce maddeyi tanıklarıyla ve ...

33.75 TL 45 TL -25%

Nurettin Albayrak, Türkiye Türkçesinde Atasözleri

Türkiye Türkçesi'nde Atasözleri
Nurettin Albayrak
Kapı Yayınları

Türkiye Türkçesinde Atasözleri adıyla yayımlanan bu eser, Türkiye Türkçesinde başlangıcından bugü­ne kullanılan atasözleri üzerinde derli toplu ve kapsamlı ...

34.72 TL 46.30 TL -25%

Nurettin Albayrak, Emine Öte, Karekök YGS-LYS Türkçe & Edebiyat

Karekök YGS-LYS Türkçe & Edebiyat
Nurettin Albayrak, Emine Öte
Karekök Yayınları

Karekök YGS-LYS Türkçe & ...                                                                                                                                                                                                                                                                 

0 TL

Nurettin Albayrak, Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü

Ansiklopedik Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü
Nurettin Albayrak
Leyla ile Mecnun Yayıncılık

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

0 TL 0 TL -25%

Nurettin Albayrak, Sümmani / Aşk Ağlatır Dert Söyletir 10

Sümmani / Aşk Ağlatır Dert Söyletir 10
Nurettin Albayrak
Kapı Yayınları

AŞK AĞLATIR DERT SÖYLETİR Serisi: - Pir Sultan - Karacaoğlan - Aşık Ömer - Sümmani - Gevheri - Dertli - Dadaloğlu - Erzurumlu Emrah - Seyrani - Ruhsati ...

0 TL 0 TL -25%

Nurettin Albayrak, Aşık Ömer

Aşık Ömer
Nurettin Albayrak
Kapı Yayınları

Bana bu gurbeti mesken eyledin Hemdemimi âh ü şiven eyledin Gözüme âlemi külhan eyledin Bâğ u baharımdan ayırdın felek Bu Ömeri beter kıldın ölümden ...

7.64 TL 10.19 TL -25%

Nurettin Albayrak, Aşk Ağlatır Dert Söyletir 4

Aşk Ağlatır Dert Söyletir 4
Nurettin Albayrak
Kapı Yayınları

Bir zamanlar yâr ettin leb-i mercana Bülbül ettin beni gonce fidana Bir zaman sığmazdım ben bu cihana Şimdi de başıma dar ettin felek Gevheri der ki sen dahi ...

0 TL 0 TL -25%

Nurettin Albayrak, Aşk Ağlatır Dert Söyletir 2

Aşk Ağlatır Dert Söyletir 2
Nurettin Albayrak
Kapı Yayınları

Bir benin bahası Gürcü Gürcistan, Bir benin bahası Hind u Hindistan Bir benin bahası şol Arabistan Bir beni de Tatar Hanı bend etmiş Bir beni bend etmiş Şamı ...

7.64 TL 10.19 TL -25%

Nurettin Albayrak, Aşk Ağlatır Dert Söyletir 1

Aşk Ağlatır Dert Söyletir 1
Nurettin Albayrak
Kapı Yayınları

Bak şu kaşa bak şu göze Ciğer kebap oldu köze Muhammedi bir top beze Saran dünya değil misin Pir Sultanım ne yatarsın Kurmuş çarhını dönersin Ne konarsın ne ...

9 TL 12 TL -25%

Nurettin Albayrak, Erzurumlu Emrah

Erzurumlu Emrah
Nurettin Albayrak
Timaş Yayınları

Osmanlı Şiiri serisi; Divan Edebiyatı; Halk Edebiyatı ve Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında yer almış 10ar isimden oluşmaktadır. Her bir kitap, Osmanlı ...

0 TL 0 TL -30%

Nurettin Albayrak, Sümmani Halk Edebiyati - 10

Sümmani Halk Edebiyati - 10
Nurettin Albayrak
Timaş Yayınları

Bu eser, Osmanlı Şiiri üst başlığı ile yayınlamakta olduğumuz bir eseri kitaptan bir tanesidir. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Tanzimat sonrası Türk ...

0 TL 0 TL -30%

Nurettin Albayrak, Gevheri

Gevheri
Nurettin Albayrak
Timaş Yayınları

Elinizdeki eser, Osmanlı Şiiri üst başlığı ile yayınlamta olduğumuz bir seri kitaptan bir tanesidir. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Tanzimat Sonrası Türk ...

0 TL 0 TL -30%

Nurettin Albayrak, Dadaloğlu

Dadaloğlu
Nurettin Albayrak
Timaş Yayınları

Elinizdeki eser, Osmanlı Şiiri üst başlığı ile yayınlamakta olduğumuz bir eseri kitaptan bir tanesidir. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Tanzimat Sonrası ...

0 TL 0 TL -30%

Nurettin Albayrak, Ruhsati

Ruhsati
Nurettin Albayrak
Timaş Yayınları

Elinizdeki eser, Osmanlı Şiiri üst başlığı ile yayınlanmakta olduğumuz bir seri kitaptan bir tanesidir. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Tanzimat Sonrası ...

0 TL 0 TL -30%

Nurettin Albayrak, Karacaoğlan

Karacaoğlan
Nurettin Albayrak
Timaş Yayınları

Elinizdeki eser, Osmanlı Şiiri üst başlığı ile yayınlamakta olduğumuz bir seri kitaptan bir tanesidir. Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Tanzimat Sonrası Türk ...

0 TL 0 TL -30%