Toplam 5 adet ürün
 
Oğuz Çetinoğlu, Altaylardan Hiraya Türk-İslam Dostluğu

Altaylar'dan Hira'ya Türk-İslam Dostluğu  

Oğuz Çetinoğlu  
Bilgeoğuz Yayınları  

Milliyetçilik düşüncesi; statik (durağan) değil, çağlara ve milletlerin özelliklerine göre dinamik (değişen ve gelişen) bir yapıya sahiptir. Efradını ...

25 15.75 TL
Oğuz Çetinoğlu, Okyanusa Açılan Kapılar

Okyanusa Açılan Kapılar  

Oğuz Çetinoğlu  
Bilgeoğuz Yayınları  

Bu kitapta, tefekkür mayalayan 50 adet röportaj var. Röportajlar okuyucuyu; sanata, kültüre ve hayata… Okyanus enginliğindeki ve derinliğindeki hayatın ...

27.78 17.50 TL
Oğuz Çetinoğlu, Tarih Sözlüğü (Deyimler-Terimler-Kavramlar-Kelimeler)

Tarih Sözlüğü (Deyimler-Terimler-Kavramlar-Kelimeler)  

Oğuz Çetinoğlu  
Bilgeoğuz Yayınları  

Bu kitap, yalnızca bir sözlük değildir. Gizli kalmış gerçeklereulaşılmasını sağlayacak bir rehberdir. Satır aralarında sizihayrete düşürecek, hüzünlendirecek, ...

25 15.75 TL
Oğuz Çetinoğlu, Kronolojik Kültür - Sanat ve Tarih Ansiklopedisi (4 Cilt)

Kronolojik Kültür - Sanat ve Tarih Ansiklopedisi (4 Cilt)  

Oğuz Çetinoğlu  
Bilgeoğuz Yayınları  

Bu kitap; ister profesyonel olsun, ister amatör… târihe ilgi duyanlara, milletimizin köklerine, inançlarına, coğrafyasına, edebiyatına, ilmine ve irfânına, ...

138.89 87.50 TL
Oğuz Çetinoğlu, Kültür Zenginliklerimiz

Kültür Zenginliklerimiz  

Oğuz Çetinoğlu  
Bilgeoğuz Yayınları  

Millet kavramını, efradını câmi-ağyarını mâni kalıba en yakın cümle ile şöyle târif edebiliriz: Millet, aynı kültüre mensup insanlar topluluğudur. Eleştirel ...

16.20 10.21 TL