Toplam 4 adet ürün
 
Osman Uçan, Onur Osman, Bilgisayar Ağları ve Ağ Güvenliği

Bilgisayar Ağları ve Ağ Güvenliği  

Osman Uçan, Onur Osman  
Nobel Yayın Dağıtım  

Ülkemizde, Bilgisayar Ağları ve Ağ güvenliği ile ilgili güncel konuları kapsayan Türkçe ders kitabı sayısı yeterli değildir. Bu çerçevede kitabımız; ...

Osman Nuri Uçan, A. Muhittin Albora, Onur Osman, Görüntü İşleme Teknikleri ve Mühendislik Uygulamaları

Görüntü İşleme Teknikleri ve Mühendislik Uygulamaları  

Osman Nuri Uçan, A. Muhittin Albora, Onur Osman  
Nobel Yayın Dağıtım  

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle görüntü işleme artık çok daha hızlı olabilmekte ve bundan dolayı da birçok uygulama alanı bulabilmektedir. Bu kitapta ...

A. Muhittin Albora, Osman N. Uçan, Onur Osman, Jeofizik Mühendisliğinde Görüntü İşleme Teknikleri Uygulamaları

Jeofizik Mühendisliğinde Görüntü İşleme Teknikleri Uygulamaları  

A. Muhittin Albora, Osman N. Uçan, Onur Osman  
Nobel Yayın Dağıtım  

Görüntü işleme teknikleri kullanarak Jeofizik Mühendisliğindeki birçok problemi çözmek son derece yeni bir yaklaşımdır. Bu yeni yaklaşım uyarınca hazırlanan ...

Osman N. Uçan, Onur Osman, Haberleşme Teorisi ve Mühendislik Uygulamaları

Haberleşme Teorisi ve Mühendislik Uygulamaları  

Osman N. Uçan, Onur Osman  
Nobel Yayın Dağıtım  

Haberleşme Teorisi ve Mühendislik Uygulamalar kitabında geleneksel kodlama yöntemlerinin yanında son yıllarda geliştirilen turbo kodlama, çok seviyeli turbo ...