Toplam 45 adet ürün
 
Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi

Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

23.15 16.20 TL
Orhan Türkdoğan, Günümüzde Aydınlıktakiler Karanlıktakiler

Günümüzde Aydınlıktakiler Karanlıktakiler  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

45.00 31.50 TL
Orhan Türkdoğan, Türk Toplum Sistemi ve Yapısal Sorunları

Türk Toplum Sistemi ve Yapısal Sorunları  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

70.00 49.00 TL
Orhan Türkdoğan, Çağdaş Türk Sosyolojisi

Çağdaş Türk Sosyolojisi  

Orhan Türkdoğan  
Turan Kültür Vakfı  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Orhan Türkdoğan, Türk Toplum Yapısı

Türk Toplum Yapısı  

Orhan Türkdoğan  
Çamlıca Kültür Sanat  

Türk sosyolojisinin önemli bir dinamik alanını oluşturan yapısal araştırmalar, gün geçtikçe kültürel alanda yerini ve rolünü almaktadır. Okuyacağınız bu ...

Orhan Türkdoğan, Doğu ve Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm

Doğu ve Güneydoğu Sorunlar ve Çözüm  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Bölgenin dinamik sorunlarına yönelik iyileştirici girişimler sosyo ekonomik ve benzeri radikal reformlar gündeme gelmediği sürece Doğu ve Güney Doğu ...

46.30 32.41 TL
Orhan Türkdoğan, Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri

Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

GÜNÜMÜZDE KARAMAN VE HAZAR TÜRKLERİ… Hazarlar tarih sahnesinde bir güç kaynağı olarak üç yüz yılı aşan bir süre içinde önemli roller oynamıştır. Üç kıta ...

25.00 17.50 TL
Orhan Türkdoğan, Kemalist Sistem ve Sosyolojik Yapısı

Kemalist Sistem ve Sosyolojik Yapısı  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Kemalist sistem , Cumhuriyeti kuran, asker kökenli bir devlet adamının sosyolojik görüş, düşünce yapısı ve olaylara yönelik bakış açısının bir yansımasıdır.Bu ...

35% Orhan Türkdoğan, Türk Sanayi Toplumu

Türk Sanayi Toplumu  

Orhan Türkdoğan  
Timaş Yayınları  

Osmanlının Kurandan yararlanan bir kazanç ekonomisi ve dünya görüşü vardı. Bu yönelim aşırı kazanç motifi yerine tasarrufu egemen kılıyordu. Ahilik felsefesi ...

32.41 21.07 TL
Orhan Türkdoğan, Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı

Osmanlı'dan Günümüze Türk Toplum Yapısı  

Orhan Türkdoğan  
Timaş Yayınları  

Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, Türk sosyolojisinin zirve isimlerinden birisi. Yaptığı araştırmalar ile Türk toplumunun sosyolojik yorumlanmasına büyük kolaylıklar ...

Orhan Türkdoğan, Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri

Ziya Gökalp Sosyolojisinin Temel İlkeleri  

Orhan Türkdoğan  
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

35% Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler

Türk Toplumunda Zazalar ve Kürtler  

Orhan Türkdoğan  
Timaş Yayınları  

Sosyolog Orhan Türkdoğan bu çalışmasıyla, bilinmeyen ve göz ardı edilen birçok gerçeğe ışık tutuyor. Uzun yıllar süren katılımcı gözlem ve görüşme teknikleri ...

27.78 18.06 TL
Orhan Türkdoğan, İstanbul Gecekondu Kimliği

İstanbul Gecekondu Kimliği  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

İstanbul, tarihsel gelişim süreci içinde çok boyutlu kültürel değerleri, yoksul-zengin yapılaşması, yüzyıllarca Balkanlar ve Anadolunun çeşitli yörelerinden ...

Orhan Türkdoğan, Türkiyede Köy Sosyolojisi

Türkiye'de Köy Sosyolojisi  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Osmanlıdan günümüze köylülük (rurality) kimliğini sürdüren ülkemizde, ne yazık ki köy sosyolojisi bir toplum bilim dalı olarak istenilen düzeyde gereken ilgiyi ...

Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri

Türk Toplumunun Kültürel Dinamikleri  

Orhan Türkdoğan  
Kum Saati Yayıncılık  

Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkına Türk milleti denir. Bugünkü Türk milleti siyasal ve toplumsal bütünlüğü içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik ...

Orhan Türkdoğan, Toplumsal Yapı ve Sağlık Hastalık Sistemi

Toplumsal Yapı ve Sağlık Hastalık Sistemi  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Sağlık-Hastalık siteminin toplumsal boyutları, Türk sosyoloji geleneğine henüz bilimsel nitelikleri ile yorumlanmış değildir. Sağlık-Hastalık olgusu, ilk kez, ...

Orhan Türkdoğan, Karsta Bir Etnik Grup

Kars'ta Bir Etnik Grup  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Malakanlar, Beyaz Rus Kökenli bir etnik halktır. Kars ilimizin, Ruslar tarafından 1877-78 savaşları sonucu işgali üzerine, dönemin Rus yöneticileri tarafından ...

45.00 31.50 TL
Orhan Türkdoğan, Türk Ulus-Devlet Kimliği

Türk Ulus-Devlet Kimliği  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Türk sosyolojisinde, Türk Ulus-Devlet Kimliği, bir başka deyimle milletleşme önemli bir alanı oluşturur. Türklerin İslamiyeti kabul ettiği döneme kadar ...

Orhan Türkdoğan, Doğu ve Güneydoğu

Doğu ve Güneydoğu  

Orhan Türkdoğan  
IQ Kültür-Sanat Yayıncılık  

Avrupa Birliği sürecinde Güneydoğu dolayısıyla Doğu bölgemiz gerek federatif yapılaşma, gerekse eğitim ve özgürleştirme teranesi altında üniter kimliğinden ...

40 28.00 TL
Orhan Türkdoğan, Gecekondu

Gecekondu  

Orhan Türkdoğan  
Genar  

Gecekondu-kent bütünleşmeme sürecinde önemli etken, herşeyden önce Türk toplumunun tarihsel oluşumundan kaynaklanmaktadır. Büyük Selçuklu ve Osmanlı yönetim ...