Toplam 4 adet ürün
 
Safi Arpaguş, Hüseyin Azmi Dede Hal Tercümesi ve Risaleleri

Hüseyin Azmi Dede Hal Tercümesi ve Risaleleri

Safi Arpaguş
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

25.00 16.25 TL 35%
Safi Arpaguş, Mevlevilikte Manevi Eğitim

Mevlevilikte Manevi Eğitim

Safi Arpaguş
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

27.78 18.06 TL 35%
Safi Arpaguş, Mevlevilikte Manevi Eğitim

Mevlevilik'te Manevi Eğitim

Safi Arpaguş
Vefa Yayıncılık

Manevi Eğitim Âlem-i bâlâ-yı aşka per-güşâ olmak için Dâhil-i meydân olup tennûre aç pervâza gel! Hestî-i mevhûmunu yakmak dilersen aşk ile Matbah-ı ...

0 TL
Safi Arpaguş, Mevlana Ve İslam

Mevlana Ve İslam

Safi Arpaguş
Vefa Yayıncılık

Mevlânâ Celâleddin Rûmî, XIII. yüzyılda yaşamış mutasavvıf bir müşrid-i kâmildir. Onun asırlardır süregelen tesir ve etkileri tüm dünyânın dikkatini ...

24.50 TL