Toplam 9 adet ürün
 
Tarık Ziya Ekinci, Liceden Parise Anılarım

Lice'den Paris'e Anılarım  

Tarık Ziya Ekinci  
İletişim Yayınevi  

Tarık Ziya Ekinci, 1925te Licede başlayan yaşamında, Türkiyenin yakın tarihinin tanığı ve öznesi oldu. Öncelikle Kürtlerin tarihinin... 1940lar ve 1950lerin ...

70 49.00 TL  
Tarık Ziya Ekinci, Türkiyenin Çağdaşlaşması ve Kürtler

Türkiye'nin Çağdaşlaşması ve Kürtler  

Tarık Ziya Ekinci  
Peri Yayınları  

Dr. Tarık Ziya Ekinci bu kitabını, demokrasi güçlerinin dağınıklıktan ve ataletten kurtularak bütünleşmelerine yardımcı olacak bir perspektifle hazırlamış ve ...

 
Tarık Ziya Ekinci, Avrupa Birliğinde Azınlıkların Korunması Sorunu Türkiye ve Kürtler

Avrupa Birliği'nde Azınlıkların Korunması Sorunu Türkiye ve Kürtler  

Tarık Ziya Ekinci  
Sümer Yayıncılık  

Çağımızda, kalkınma ve ilerlemenin motor gücü ileri boyutlu, çağcıl bir demokrasidir. Türkiyede akamete uğrayan demokratikleşme sürecinin ivme kazanmasında ...

 
35% Tarık Ziya Ekinci, Millet, Milliyetçilik, Devlet ve Anayasa Sorunları

Millet, Milliyetçilik, Devlet ve Anayasa Sorunları  

Tarık Ziya Ekinci  
Cem Yayınevi  

Millet, Milliyetçilik, Devlet ve Anayasa Sorunları kitabının temel amacı topluma dar gelen, gelişmeye, kalkınmaya ve modernleşmeye engel olanbugünkü otoriter ...

15 9.75 TL  
Tarık Ziya Ekinci, Devlet ve Ben

Devlet ve Ben  

Tarık Ziya Ekinci  
Sarmal Yayınevi  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
35% Tarık Ziya Ekinci, Sol Siyaset Sorunları Türkiye İşçi Partisi ve Kürt Aydınlanması

Sol Siyaset Sorunları Türkiye İşçi Partisi ve Kürt Aydınlanması  

Tarık Ziya Ekinci  
Cem Yayınevi  

Elinizdeki, Sol Siyaset Sorunları, Türkiye İşçi Partisi ve KürtAydınlanması başlıklı kitap, insanlığın umut ettiği daha adil ve daha insanca birdüzenin ...

17.50 11.38 TL  
Tarık Ziya Ekinci, Türkiyenin Kürt Siyasetine Eleştirel Yaklaşımlar

Türkiye'nin Kürt Siyasetine Eleştirel Yaklaşımlar  

Tarık Ziya Ekinci  
Cem Yayınevi  

... Elinizdeki kitapta, Türkiyenin Kürtleri hedef alan siyaseti, eleştirel bir yaklaşımla irdelenmiş ve demokratikleşme sürecinin nasıl bir tehlike ile karşı ...

 
35% Tarık Ziya Ekinci, Türkiyede Demokrasi ve İnsan Hakları Sorunları

Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları Sorunları  

Tarık Ziya Ekinci  
Cem Yayınevi  

Elinizdeki kitap, Türkiyenin çağdaşlaşmasına engel olan demokrasi eksikliğinin yol açtığı sorunları irdelemek ve bunların nasıl aşılacağını somut güncel ...

15 9.75 TL  
Tarık Ziya Ekinci, Vatandaşlık Açısından Kürt Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi

Vatandaşlık Açısından Kürt Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi  

Tarık Ziya Ekinci  
Kelepir Kitaplar  

... yazarımız Kürt sorununa yalnız insan haklarına dayalı, demokratik ve barışçı değil, fakat aynı zamanda çağa uygun ilerici çözümler getirmiştir. Öyle ki, ...