Toplam 15 adet ürün
 
Veysel Sönmez, Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesi  

Veysel Sönmez  
Anı Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Veysel Sönmez, Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu (Yeni Programa Göre Düzenlenmiş Ders Planı Örnekleri)

Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Öğretmen Kılavuzu (Yeni Programa Göre Düzenlenmiş Ders Planı Örnekleri)  

Veysel Sönmez  
Anı Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Veysel Sönmez, KPSS Eğitim Bilimleri Öğretmen Ad. İçin

KPSS Eğitim Bilimleri Öğretmen Ad. İçin  

Veysel Sönmez  
Çağdaş Yayınları  

Bu çalışma KPSS eğitim bilimleri alanında hazırlanmış kaynakların en yenisi yeni bir anlayışla ele alınıp, oluşturulan bu çalışma adım adım ünitelerin ...

Veysel Sönmez, Toplum Yolunda

Toplum Yolunda  

Veysel Sönmez  
Bilimadamı Yayınları  

Ülkemizde üniversitelerin topluma bu kadar kapalı, bilimin bu kadar yaşantıdan uzak oluşunu anlamak çok zor. Yeni düzenlere, yeni yaşantılara geçişin onca ...

15 9.00 TL
Veysel Sönmez, Eğitim Araştırmaları 28.Sayı

Eğitim Araştırmaları 28.Sayı  

Veysel Sönmez  
Anı Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Veysel Sönmez, Dizgeli Eğitim

Dizgeli Eğitim  

Veysel Sönmez  
Anı Yayıncılık  

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Veysel Sönmez, Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri  

Veysel Sönmez  
Anı Yayıncılık  

Eğitim, fiziksel uyarımlar sonucu beyinde istendik biyokimyasal değişiklikler oluşturma süreci şeklinde tanımlanabilir. Bu sürecin sonunda bireyde, ...

42.00 33.60 TL
Veysel Sönmez, Eğitim Felsefesi

Eğitim Felsefesi  

Veysel Sönmez  
Anı Yayıncılık  

FELSEFENİN NELİĞİ Felsefe terimini, ilk kez Pythagorasm kullandığı ileri sürülür (Gökberk 1961: 17). Felsefe, eldeki verilere göre 2500 yıl önce eski Yunanda ...

Veysel Sönmez, Sevgi Eğitimi

Sevgi Eğitimi  

Veysel Sönmez  
Anı Yayıncılık  

Bu yapıt bir denemedir; bilimsel, sanatsal, felsefî bir deneme... oluşmasında binlerce düşünürün, sanatçının, bilim adamının, katkısı vardır. Yalnız onların ...

13 10.40 TL
Veysel Sönmez, Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı

Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı  

Veysel Sönmez  
Anı Yayıncılık  

Genel, uzak ve insanlığın uzak hedeflerine aşamalı olarak ulaşmak için her eğitim düzeyinde, her bir dersin hedeflerinin tutarlı olarak saptanması ve her bir ...

Veysel Sönmez, Eğitsel Şiirler

Eğitsel Şiirler  

Veysel Sönmez  
Anı Yayıncılık  

OKULA BAŞLIYORUM Yedi yaşıma girdim Kavuştum okuluma. Anne, baba, kardeşim Düştük okul yoluna. Okulun müdürü var. Ders verir öğretmenler. Koridoru, sınıfı ...

Veysel Sönmez, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Kılavuzu

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmen Kılavuzu  

Veysel Sönmez  
Pegem A Yayıncılık  

... Öğretmen kılavuzunda, her eğitim durumunda öğrencilerce yapılacak eğitsel oyunlar (dramatizasyonlar, demonstrasyonlar, gösteriler vb.) mutlaka sınıf ...

Veysel Sönmez, Öğretmenlik Mesleğine Giriş

Öğretmenlik Mesleğine Giriş  

Veysel Sönmez  
Anı Yayıncılık  

Eğitim kişiye istendik davranışlar kazandırma süreci olarak tanımlanabilir. Sözgelimi kişiye okuma-yazmayı, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, dört işlemle ...

Veysel Sönmez, Gelecekteki Olası Eğitim Sistemleri ve Bazı Araştırmalar

Gelecekteki Olası Eğitim Sistemleri ve Bazı Araştırmalar  

Veysel Sönmez  
Anı Yayıncılık  

Bu yapıt, geleceğin olası eğitim sistemleri üzerinde bilim kurgusal bir çalışmadır. Şimdiden bazı eğitim sistemlerinin gerçekleşmekte olduğunu görebiliyoruz. ...

Veysel Sönmez, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Öğretmen Kılavuzu

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Öğretmen Kılavuzu  

Veysel Sönmez  
Anı Yayıncılık  

... Bu yapıtta önerilen günlük ders (ünite) planları, benim tarafımdan hazırlanmış, değişik okullarda çok sayıda öğretmen ve öğretmen adayı tarafından ...